Отпускат 500 хиляди лева за справяне с вредителите по доматите на земеделски с площ от най-малко 1 декарстопани

Оранжерийните производители ще получат финансова подкрепа от 500 хиляди лева за борба с вредителите по доматите. Средствата са осигурени по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на доматен миниращ молец – Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera)“. Ресурсът е утвърден с решение на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие”.

Подпомагането има за цел да компенсира разходите на оранжерийните зеленчукопроизводители, направени за продукти за растителна защита срещу миниращия молец. Размерът на субсидирането ще покрива до 100 % от цената на закупените препарати и средства за борба с вредителя, не не може да надхвърля сумата от 2500 лева на хектар с ДДС.

Право на финансова подкрепа имат малки и средни предприятия – земеделски стопани, които отглеждат домати в оранжерии с площ от най-малко 1 декар (0.1 хектара). Градинарите трябва да представят декларация за наличие на доматен молец в парниците си, както и предписания от Областните дирекции по безопасност на храните за унищожаване на вредителя. Предстои изготвяне и утвърждаване на указания за прилагане на държавната помощ.

Виж също...

Loading...