Населени места в община Брезник и трънското село Глоговица ще бъдат засегнати от планирани прекъсвания на електрозахранването през следващата седмица

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 14 – 18 октомври включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

Община Брезник 

На 14.10.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 11:30 – 12:00 Ч./ –  Арзан:   Рангелова Махала

На 14.10.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 11:30 – 12:00 Ч./ –  Брезник:   Извън Регулацията  Стоп.Двор, Трън 13 А

На 14.10.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 11:30 – 12:00 Ч./ –  Брусник:   Къща

На 14.10.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 11:30 – 12:00 Ч./ –  Гоз:   Мах.Логатор,  Местност Янкулица,    Къща, Мах.Доганджи;

На 14.10.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 11:30 – 12:00 Ч./ –  Горни Романци

На 14.10.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 11:30 – 12:00 Ч./ –  Долни Романци:   Къща

На 14.10.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 11:30 – 12:00 Ч./ –  Завала

На 14.10.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 11:30 – 12:00 Ч./ –  Красава:   М. Мали Друм

На 14.10.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 11:30 – 12:00 Ч./ –  Озърновци

На 14.10.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 11:30 – 12:00 Ч./ –  Ярославци

На 14.10.2019 Г. /09:00 – 11:30 Ч./ –  Брезник:   Извън Регулацията  Стоп.Двор

На 14.10.2019 Г. /09:00 – 11:30 Ч.; 09:00 – 09:30 Ч.; 11:30 – 12:00 Ч./ –  Видрица

На 14.10.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./   На 15.10.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ – Непразненци

На 14.10.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./   На 15.10.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ На 16.10.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./   На 17.10.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ На 18.10.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ – Кошарево

На 16.10.2019 Г. /09:15 – 10:00 Ч.; 15:45 – 16:30 Ч./ –  Глоговица

На 16.10.2019 Г. /09:15 – 10:00 Ч.; 15:45 – 16:30 Ч./ –  Конска:   IV-310, 311,    Месност Райкова Страна

На 16.10.2019 Г. /09:15 – 10:00 Ч.; 15:45 – 16:30 Ч./ –  Лялинци:   I-259 Кв.13,  УПИ VII-115 Кв.26,    Вила, Къща, УПИ X-244,  Кв.15, УПИ Іі-94, Кв. 25

На 16.10.2019 Г. /09:15 – 10:00 Ч.; 15:45 – 16:30 Ч./ –  Трън:   Имот 000697 Стопански Двор,  Мах.Ахчийски Кошари, Мах.Кошарите  7, 9, 2, 13, 6, 8

На 18.10.2019 Г. /09:00 – 11:00 Ч.; 14:00 – 16:30 Ч./ –  Брезник:   06286.72.21,  Александър Тинков  2, Бърдо 68, Хижа,  Варош 41a, 14, 2, 18, 32, 4, 11, 46, 19, 16, 23, 44, 35, 40, 22, 13, 45, 7, 15, 26, 43, 3, 34, 28, 10, Магазин, 9, 41, 53, 49, 8, 31, 20, 36, 27,  Нестор Петров 10, Бърдото, Лагер

На 18.10.2019 Г. /09:00 – 11:00 Ч.; 14:00 – 16:30 Ч./ –  Велковци,  Общ. Брезник:   083011, Местн. Страище,  Мах.Пали Лула Къща, С.Велковци,  УПИ ІV-105, Кв.40

На 18.10.2019 Г. /09:00 – 11:00 Ч.; 14:00 – 16:30 Ч./ –  Ноевци:   До Тп&Quot;Стадиона&Quot;

На 18.10.2019 Г. /09:00 – 11:00 Ч.; 14:00 – 16:30 Ч./ –  Селищен Дол

На 18.10.2019 Г. /09:00 – 11:00 Ч.; 14:00 – 16:30 Ч./ –  Слаковци

На 18.10.2019 Г. /09:00 – 11:00 Ч.; 14:00 – 16:30 Ч./ –  Сопица

На 18.10.2019 Г. /09:00 – 11:00 Ч.; 14:00 – 16:30 Ч./ –  Ярджиловци:   Братя Чакрини 52, 65, 56, 61, 62, 57, 67, 58, 50, 54, 63, 54а, 59,  Вердин Александров 6, 4, Извън Плана 4, 2, 3, Искър 4, 3, 11, 10, 6, 1, 7, 5, 8, 2,  Могилка 3, 2, Мусала 13, 8, 2, 12, 5, 16, 18, 4, 10, 11, 1, 3, Орниче 116, 143, 139, 153, 133, 161, 145, 139а, 151, 149, 121, 114, 135, 141, 133, 110, 115, 122, 108, 120, 108, 131,  Осогово 16, 2, 8, 5, 4, 1, 14, 4, 12, 3, 20, Партизан 67, Радослав Зафиров 16, 12, 8, 41, 28, 15, 11, 23, 56, 1, 24а, 23, 13 А, 53, 30, 33, 14, 37, 10, 27, 13а, 31, 54, 13, 58, 29, 19, 7, 52 А, 22, 40, 3, 43, 3а, 32, 17, 36, 45, 21, 24, 26, 38,  Славчо Дяков 28, 6, Черна Гора 6, 12, 3, 7, 16, 14, 10, 8, 2, 9

На 18.10.2019 Г. /09:00 – 14:00 Ч./ –  Брезник:   06286.72.21,  Бърдо 68, Хижа,    Бърдото, Лагер

Община Трън 

На 15.10.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./   На 17.10.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ На 18.10.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ –Глоговица

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 (на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком) или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

Виж също...

Loading...