Областният управител на Перник: Централизираната автоматизирана информационна система разгръща възможностите по възлагане на обществени поръчки

Възлагането на обществени поръчки от областния управител в ЦАИС ЕОП, в качеството му на публичен възложител, ще бъде ясно след публикуване на решение от страна на Министерски съвет. Очаква се то да бъде взето не по-късно от 15 януари 2020 година, като в него ще се упомене стартирането за възлагането на обществените поръчки в платформата.

Дотогава Областна администрация ще работи по вече действащия Закон за обществените поръчки в сила до 1 ноември тази година. “Новата Централизирана автоматизирана информационна система “ЦАИС ЕОП” ще даде възможност за обхват на всички етапи от процеса по възлагане на обществени поръчки, включително планиране на нуждите, подготовка, провеждане и приключване на процедурата, сключване на договори и др. Тя ще улесни и надгради съществуващата практика като едновременно с това ще предложи на потребителите лесен и удобен интерфейс, както и по-бърза и сигурна комуникация между възложителя и заинтересованите страни. По този начин валидираме още повече сигурността и прозрачността на процеса по електронно управление, както и лесното подготвяне и обмен на документите, необходими за участие в дадена обществена поръчка.”, заяви Ирена Соколова.

Виж също...

Loading...