Ако избирателите в област Перник желаят да гласуват на изборите трябва да проверят валидността на документите си за самоличност

Сектор „Български документи за самоличност” при Областна дирекция МВР-Перник ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на изборите за общински съветници и за кметове.

В седмицата преди 27 октомври, когато ще се проведат изборите за общински съветници и кметове е създадена необходимата организация, българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или лични /зелени/ паспорти) защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция МВР-Перник.

Сектор „Български документи за самоличност” е създал следната организация за работа:

  1. В зависимост от конкретните нормативни изисквания на граждани, подали вече заявление за нова лична карта ще бъде ускорено издаването и, или ще им бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност /лична карта, личен /зелен/ паспорт/ или лична карта с изтекъл срок на валидност;
  2. При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 25 октомври, по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им  удостоверение, с което да гласуват.

За да бъде издадено удостоверение е необходимо:

  1. Гражданите лично да подадат искане в периода в Областна дирекция МВР и Районно управление при Областна дирекция МВР за дните от 22 октомври до 26 октомври от 8:30 до 17:00 часа и на 27 октомври от 8:30 до 19:00 часа.
  2. Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в изборите за общински съветници и за кметове, се издават след приемане на заявление за нова лична карта.
  3. В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко Районно управление и Областна дирекция МВР независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

При провеждане на втори тур на избори за общински съветници и за кметове (3 ноември) ще се издават нови удостоверения от 29 октомври до 3 ноември включително, съгласно описания по-горе начин и време. Удостоверенията за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация. Удостоверението се издава, за да послужи само пред секционната избирателна комисия и е валидно за изборния ден на 27 октомври и на 3 ноември.

Работното време на сектор „Български документи за самоличност“ при Областна дирекция МВР-Перник на 26 октомври (събота) е от 8:30 до 17:30 часа и на 27 октомври (неделя) от 8:30 до 19:30 часа.

РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ ПРИ ИЗГУБЕНИ (ИЛИ С ИЗТЕКЪЛ СРОК) ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ  И НЕРЕДОВНИ  ГРАЖДАНСКИ /ЗЕЛЕНИ/ ПАСПОРТИ

  1. ПОПЪЛВА СЕ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИЗГУБЕН ДОКУМЕНТ.

Формулярът се взема от гишето. Служител от „Български документи за самоличност” обявява документа за невалиден.

  1. ПРИ НЕОБХОДИМОСТ СЕ СЪСТАВЯ АКТ ПО ЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ.

На 26 и 27 октомври глобата може да бъде платена веднага на гишето или по-късно в банка  и квитанцията да бъде представена при  получаването на новата лична карта.

  1. ПОДАВАТ СЕ ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА НОВА ЛИЧНА КАРТА, СНЕМАТ СЕ БИОМЕТРИЧНИ ДАННИ.

Таксите за издаване на лични документи на 26 и 27 октомври се внасят задължително на гишето.

4. ПОДАВА СЕ ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ.

Формулярът се взема от гишето.

Забележка: Нередовни граждански паспорти са зелените паспорти, които са притежание на родените след 31 декември 1931 година граждани.

Виж също...

Loading...