Общини ще могат да предоставят топъл обяд на близо 60 000 потребители и през зимните месеци

Общини ще могат да сключват договори за безвъзмездна финансова помощ по оперативната програма за храни в размер на до 5 на сто над определения бюджет на програмата, съобщиха от правителствената информационна служба.

Правителството даде съгласие Управляващият орган на оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България за периода 2014 – 2020 година, да сключва договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с партньорски организации – Общини и райони на Общини, в размер на до 5 на сто над определения, бюджет на оперативната програма. По този начин ще се даде възможност на партньорските организации – Общини и райони на Общини да предоставят топъл обяд на повече от 50 800 потребители и през зимните месеци.

Чрез тази доказала се успешна мярка се подпомагат хора, които получават месечни социални помощи, хора с тежки увреждания и невъзможност за самообслужване, лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; семейства и самотно живеещи пенсионери с ниски доходи, за които в много случаи топлият обяд е значима подкрепа.

Виж също...

Loading...