В края на месеца за 9 трънски села ще бъдат уточнени границите на имотите чрез анкетиране на собственици и ползватели

По повод изработването на помощен план и план на новообразуваните имоти за земите в землища на територията на 9 села в община Трън, както и за общинския център, предстои анкетиране от екипи, съобщават от Областна администрация-Перник.

За изработването на плановете на новообразуваните имоти за земите, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете, посочени в параграф 4 от Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на територията на община Трън, ще бъде проведено анкетиране на собственици и ползватели, което ще се проведе по определен график.

В края на месец октомври два екипа едновременно уточняват границите на имотите в 9 трънски села. На 30 октомври (сряда) екипите анкетират собственици и ползватели на имоти в махала “Орница” в село Бераинци, както и селата Глоговица, Лешниковци и Ломница. Съвместното уточнява ще се проведе в заседателната зала на Община Трън от 12 до 17 часа.

На следващия ден – 31 октомври (четвъртък) специалистите ще анкетират собственици и ползватели на имоти в махалите “Ковачки падини” и “Локва” в село Ерул, махалите “Градище”, “Посъжда” и “Балница” в село Врабча, махала “Почекайна” в село Филиповци, както и селата Велиново и Пенкьовци. Съвместното уточнява ще се проведе в заседателната зала на Община Трън от 10 до 17 часа

Анкетирането на собственици и ползватели на имоти за град Трън ще се проведе на 1 и 2 ноември отново в заседателната зала на общинската администрация от 10 до 17:00 часа.

Виж също...

Loading...