Съкращават свободна щатна длъжност в Районен съд-Трън, за да се разкрие нова бройка в Софийски районен съд

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет взе решението да се съкрати свободна щатна длъжност за съдия в Районен съд-Трън, научи Zapadno.com.

Според приетото решение ще се разкрият нови щатни длъжности „съдия“ в Софийски районен съд, след съкращаване на свободни щатни длъжности „съдия“ от други съдилища. Съдилищата, в които ще бъдат съкратени щатните длъжности са тези в Трън, Своге, Тутракан и Тетевен. Длъжностите се закриват от датата на вземане на решението на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. Предложението за промените ще се разглежда на заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет, насрочено на 7 ноември.

Предложението е предвид обоснованата необходимост за увеличаване на щатната численост на Софийски районен съд, който е натоварен. Със съкращаването на длъжности от нисконатоварени районни съдилища Софийски районен съд трябва да бъде обезпечен.

В момента единственият съдия, който разглежда делата в Районен съд-Трън е председателят на съдебната институция. Преди няколко месеца Zapadno.com публикува интервю с него, в което той засегна извършващите се реформи в съдебната власт. Прочетете още по темата в публикацията: Председателят на съда в Трън: Реформирането на съдилищата спомага за процеса на обезлюдяването на малките населени места.

Виж също...

Loading...