Училищното настоятелство към брезнишкото училище ще се събере на общо събрание в хотел-ресторант “Бърдото”

Съветът на настоятелите при Училищно настоятелство “Васил Левски” към средно училище “Васил Левски” в град Брезник свиква общо събрание. Дневният ред на събранието е съставен от 7 точки, съобщи за Zapadno.com председателят на Училищното настоятелство Бистра Кръстева.

Сред темите, които ще бъдат разглеждани са доклад за дейността, приемане на отчет и други. Общото събрание ще се проведе на 29 октомври (вторник) от 18:30 часа в конферентната зала на хотел-ресторант “Бърдото” в Брезник. При липса на кворум, събранието ще се проведе същия ден в 19:30 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове на сдружението, поясняват от Училищното настоятелство. Дневният ред за събранието може да видите в редовете по-долу.

1. Доклад за дейността на Училищното настоятелство за 2017 – 2018 година.

2. Приемане на отчет на Училищното настоятелство за 2017 – 2018 година.

3. Приемане на нови членове.

4. Приемане на предложения за изменения и допълнения в Устава на Училищно настоятелство “Васил Левски” – град Брезник.

5. Освобождаване на членовете на Съвета на настоятелите и избор на нов Съвет на настоятелите.

6. Освобождаване на членовете на Контролния съвет на настоятелството и избор на нов Контролен съвет.

7. Организационни въпроси.

Виж също...

Loading...