През следващата седмица на територията на общините Брезник и Трън ще се осъществяват планирани прекъсвания на електрозахранването

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 28 октомври – 1 ноември включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

Община Брезник

На 28.10.2019 г. /09:00 – 12:30 ч.; 13:00 – 16:30 ч./ –  Бегуновци: къща

На 29.10.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 31.10.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 09:00 – 15:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Глоговица

На 29.10.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 31.10.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 09:00 – 15:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Трън: Имот 000697 Стопански Двор, махала Ахчийски Кошари, махала Кошарите 7, 9, 2, 13, 6, 8

На 29.10.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 31.10.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Конска: IV-310, 311, Месност Райкова Страна

На 29.10.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 31.10.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Лялинци: I-259 Кв. 13, УПИ VII-115 Кв. 26, Вила, къща, УПИ X-244, Кв. 15, УПИ Іі-94, Кв. 25

На 29.10.2019 г. /09:00 – 12:30 ч.; 13:00 – 16:30 ч./   На 31.10.2019 г. /16:00 – 16:30 ч./ – Брезнишки Извор

На 29.10.2019 г. /10:00 – 10:30 ч./ –  Брезник: Ангел Коцелянов 1

На 30.10.2019 г. /09:00 – 09:45 ч.; 11:45 – 12:30 ч./ –  Брезник: 06286. 72. 21, Александър Тинков 2, Бърдо 68, Хижа, Варош 41a, 14, 2, 18, 32, 4, 11, 46, 19, 16, 23, 44, 35, 40, 22, 13, 45, 7, 15, 26, 43, 3, 34, 28, 10, Магазин, 9, 41, 53, 49, 8, 31, 20, 36, 27, Нестор Петров 10, Бърдото, Лагер

На 30.10.2019 г. /09:00 – 09:45 ч.; 11:45 – 12:30 ч./ –  Велковци, Общ. Брезник: 083011, Местн. Страище, махала Пали Лула къща, С. Велковци, УПИ ІV-105, Кв. 40

На 30.10.2019 г. /09:00 – 09:45 ч.; 11:45 – 12:30 ч./ –  Ноевци: До ТП Стадиона

На 30.10.2019 г. /09:00 – 09:45 ч.; 11:45 – 12:30 ч./ –  Селищен Дол

На 30.10.2019 г. /09:00 – 09:45 ч.; 11:45 – 12:30 ч./ –  Слаковци

На 30.10.2019 г. /09:00 – 09:45 ч.; 11:45 – 12:30 ч./ –  Сопица

На 30.10.2019 г. /09:00 – 09:45 ч.; 11:45 – 12:30 ч./ –  Ярджиловци: Братя Чакрини 52, 65, 56, 61, 62, 57, 67, 58, 50, 54, 63, 54а, 59, Вердин Александров 6, 4, Извън Плана 4, 2, 3, Искър 4, 3, 11, 10, 6, 1, 7, 5, 8, 2, Могилка 3, 2, Мусала 13, 8, 2, 12, 5, 16, 18, 4, 10, 11, 1, 3, Орниче 116, 143, 139, 153, 133, 161, 145, 139а, 151, 149, 121, 114, 135, 141, 133, 110, 115, 122, 108, 120, 108, 131, Осогово 16, 2, 8, 5, 4, 1, 14, 4, 12, 3, 20, Партизан 67, Радослав Зафиров 16, 12, 8, 41, 28, 15, 11, 23, 56, 1, 24а, 23, 13 А, 53, 30, 33, 14, 37, 10, 27, 13а, 31, 54, 13, 58, 29, 19, 7, 52 А, 22, 40, 3, 43, 3а, 32, 17, 36, 45, 21, 24, 26, 38, Славчо Дяков 28, 6, Черна Гора 6, 12, 3, 7, 16, 14, 10, 8, 2, 9

На 30.10.2019 г. /09:00 – 11:45 ч./ –  Велковци, Общ. Брезник: С. Велковци, УПИ ІV-105, Кв. 40

На 30.10.2019 г. /09:00 – 12:30 ч./ –  Билинци

На 30.10.2019 г. /13:00 – 16:30 ч./ –  Муртинци

На 31.10.2019 г. /09:00 – 12:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  Садовик: УПИ VII-288, 289, Кв. 3, къща

На 31.10.2019 г. /09:15 – 10:00 ч.; 09:15 – 16:00 ч./ –  Кошарево

На 31.10.2019 г. /09:15 – 10:00 ч.; 09:15 – 16:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  Банище

На 31.10.2019 г. /09:15 – 10:00 ч.; 09:15 – 16:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  Брезник: МТП Ръждавец

На 31.10.2019 г. /09:15 – 10:00 ч.; 09:15 – 16:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  Велиново

На 31.10.2019 г. /09:15 – 10:00 ч.; 09:15 – 16:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  Долна Секирна: МТП Д. Секирна , махала  Каменица

На 31.10.2019 г. /09:15 – 10:00 ч.; 09:15 – 16:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  Душинци: Вила

На 31.10.2019 г. /09:15 – 10:00 ч.; 09:15 – 16:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  Ерул: махала Смрика

На 31.10.2019 г. /09:15 – 10:00 ч.; 09:15 – 16:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  Милкьовци

На 31.10.2019 г. /09:15 – 16:00 ч.; 09:15 – 10:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  Горна Секирна: Местн. Валога

На 31.10.2019 г. /09:15 – 16:00 ч.; 09:15 – 10:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  Станьовци: 145011, Яничова махала

На 31.10.2019 г. /13:00 – 16:30 ч./ –  Видрица: Видрица, Парцел Vіі-94в, Кв. 17

На 31.10.2019 г. /16:00 – 16:30 ч./ –  Бегуновци: къща, къща

На 31.10.2019 г. /16:00 – 16:30 ч./ –  Беренде, Общ. Земен

На 31.10.2019 г. /16:00 – 16:30 ч./ –  Габровдол: Кв. 4 УПИ Хі-22

На 31.10.2019 г. /16:00 – 16:30 ч./ –  Гигинци: УПИ ХіV-219, Кв. 22, къща, къща

На 31.10.2019 г. /16:00 – 16:30 ч./ –  Кошарево: къща

На 31.10.2019 г. /16:00 – 16:30 ч./ –  Непразненци

На 31.10.2019 г. /16:00 – 16:30 ч./ –  Режанци: къща, Ферма

На 01.11.2019 г. /09:00 – 12:30 ч./ –  Ноевци

На 01.11.2019 г. /13:00 – 16:30 ч./ –  Брезник: Бърдо 68, Хижа, Бърдото, Лагер

Община Трън

На 29.10.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 30.10.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Зелениград: УПИ XXXIII – 371кв 20

На 01.11.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Врабча: УПИ VІІ-62, 61, Кв. 12, К63

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 (на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком) или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

Виж също...

Loading...