Над 545 000 лева допълнително се насочват към заетост на хора с увреждания, а други 370 430 лева за помощ при пенсиониране

Над 545 000 лева допълнително ще се насочат към националната програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания. Това реши Националният съвет за насърчаване на заетостта към Министерството на труда и социалната политика. Допълнителните средства се осигуряват чрез вътрешно преразпределение на 1 624 788 лева от бюджета на Националния план за действие по заетостта за 2019 година. Това ще даде възможност на 657 души да започнат работа, съобщиха от пресцентъра на Министерство на труда и социалната политика.

Насочването на допълнителни средства към програмата за заетост на хора с увреждания се налага поради големия интерес към нея от страна на работодателите и безработните. По нея се осигурява заетост и доходи за период от 2 години за хора с увреждания. За голяма част от тях това е единствената възможност за трудова реализация. От началото на 2019 година до края на септември по програмата са работили 1 231 души. За техните възнаграждения до момента са изразходвани 6 300 731 лева.

Допълнителни 370 430 лева ще се насочат и към националната програма „Помощ за пенсиониране”. По нея се осигурява заетост за период до 24 месеца за безработни над 58 години, с което се подобряват възможностите за включените в програмата хора да придобият право на пенсия. От началото на 2019 година до края на септември по програмата са работили 794 души. Изразходваните средства са 4 068 730 лева.

Увеличение на средствата е предвидено и по национална програма „Асистенти на хора с увреждания” – с 325 275 лева. Бюджетът на програмата за обучение и заетост на продължително безработни лица ще се повиши с 218 221 лева. В Националния план за действие по заетостта за 2019 година за активна политика на пазара на труда са предвидени 69 540 000 лева. С тях се осигурява заетост за 17 573 безработни и обучение за 11 096 безработни.

Виж също...

Loading...