Оранжерия в трънското село Банкя може да се превърне в развъдник за африкански сом

Инвестиционно предложение за „Рибовъдна ферма-аквакултурно стопанство“ в землището на трънското село Банкя е отправено от фирма “Вяра Агро” ЕООД, която е регистрирана с адрес в същото населено място, съобщиха от Регионална инспекция по околната среда и водите-Перник.

Според резюмето на инвестиционния проект рибостопанската дейност на дружеството ще се осъществи в новоизградено аквакултурно стопанство. В него ще се осъществява пълносистемно отглеждане на сладководна аквакултура – Африкански сом (от излюпване през зарибител – до стокова риба) в рециркулационна система при непрекъснат цикъл на производство. Необходимите водни количества за производството ще са 10 кубични метра на ден. Имотът, в който се планира да бъде изграден развъдникът за риби, ще се захранва от селищния водопровод, съгласувано с ВиК.

За реализиране на инвестиционното предложение се предвижда промяна на предназначението на имота от “оранжерия” в “аквакултурно стопанство” и изграждане на нова рибовъдна ферма. За нуждите на стопанството се предвижда да бъде изградена постройка от стоманена носеща конструкция, в рамките на която ще се поместят технологично оборудване и битови помещения. Разгърнатата застроена площ на сградата ще е около 550 квадратни метра, в които ще бъдат монтирани 27 броя басейни с различни големини, в зависимост от предназначението им.

Имотът, в който фирмата има намерение да изгради рибовъдната ферма, граничи с река Ябланица, която преминава през село Банкя, както и с друг имот.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...