Отклонения в качеството на водата в трънските села Видрар, Пенкьовци и Студен извор, както и в брезнишкото село Режанци

Отклоненията в качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели в населени места на община Трън и село в Брезнишко, показва справката за състоянието на питейната вода за периода 14 – 27 октомври на територията на област Перник.

През отчетения период от Регионална здравна инспекция-Перник са направили 26 броя проби на питейната вода при консуматорите от централно водоснабдените населени места по показателите, включени в постоянния мониторинг (група А). От тях 5 броя не отговарят на Наредба № 9 от 2001 година на Министерство на здравеопазването за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Пробите са взети от водата в трънските села Видрар, Пенкьовци и Студен извор, както и от брезнишкото село Режанци. На Община Трън и ВиК-Перник са връчени предписания за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки, поясниха от Регионалната здравна инспекция.

Здравните инспектори са направили и други 8 броя проби на питейна вода при консуматорите от централно водоснабдените населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг (група Б). От тях 1 брой не отговаря на Наредба № 9 от 2001 година на Министерство на здравеопазването за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Пробата, която не отговаря на показателите е от трънското село Видрар. На Община Трън е връчено предписание за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки.

През същия период са направени 3 проби на питейна вода от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг (група А). От тях 1 проба не отговаря на Наредба № 9 от 2001 година на Министерство на здравеопазването за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Пробата е взета от водата в село Студен извор, за което на Община Трън е връчено предписание за провеждане на задължителни хигиенни
и противоепидемични мерки.

През отчетения период няма проблеми във връзка с водоснабдяването, за които са необходими намесата и помощта на Министерство на здравеопазването и Националния център по обществено здраве и анализи, допълниха от Регионална здравна инспекция-Перник.

Виж също...

Loading...