Всички пенсии ще се увеличат с 6,7 % от 1 юли 2020 година, минималният осигурителен доход за земеделските стопани също ще се повиши

Правителството одобри законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 година. Проектът предвижда от 1 юли догодина пенсиите, отпуснати до края на 2019 година, да се увеличат с 6,7 %. Средният размер на пенсията ще достигне 412 лева и 28 стотинки, което е с 31 лева повече в сравнение с 2019 година, съобщиха от правителствената информационна служба.

От 1 юли 2020 година минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст ще се повиши от 219 лева и 43 стотинки на 234 лева и 13 стотинки. От същата дата ще нарасне и социалната пенсия за старост, която ще стане 141 лева и 63 стотинки. Максималният размер на получаваните една или повече пенсии се запазва на достигнатото през 2019 година ниво от 1 200 лева. Тази стойност ще се прилага за всички пенсии, без оглед на момента на отпускането им.

Прогнозите са, че през 2020 година средният осигурителен доход ще достигне 1 063 лева, което е ръст от 7,8 % в сравнение с очакваната му стойност през настоящата година. Средногодишният брой осигурени лица се очаква да се увеличи на 2,796 милиона. През 2020 година за изплащане на пенсии са предвидени 10,576 милиарда лева – със 729,1 милиона лева повече в сравнение с очакваните разходи през настоящата година. Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица ще се повиши от 560 лева на 610 лева, а за земеделските стопани от 400 лева на 610 лева. Максималният размер на осигурителния доход се запазва 3 000 лева. Не се променят и размерите на осигурителните вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване, а също и съотношенията между осигурителите и осигурените лица.

Със законопроекта се предлагат и промени в Кодекса за социално осигуряване, свързани с изпълнението на бюджета на държавното обществено осигуряване, както и някои изменения, с които се прецизират разпоредби относно правата на осигурените лица.

Виж също...

Loading...