Линията на бедност за 2020 година за страната ще е 363 лева – с 15 лева повече от настоящата година

Правителството определи линията на бедност за 2020 година. Размерът и ще е 363 лева – с 15 лева по-висок в сравнение 2019 година, съобщиха от правителствената информационна служба.

Сумата е определена в съответствие е Методиката за определяне на линията на бедност за страната. Размерът се изчислява на база линията на бедност определена от изследването „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“ и индекса на цените на малката по състав кошница.

Линията на бедност се използва при разработване на държавната политика в областта на доходите и жизненото равнище, при определяне на конкретни мерки за социална защита и е база за определяне на размера на финансовата подкрепа за хората с увреждания.

Виж също...

Loading...