Община Брезник ще отпусне малко над 3 000 лева за хранителни продукти за Домашния социален патронаж и Детската млечна кухня

Обществена поръчка за доставка на хранителни продукти по две обособени позиции обявиха от общинската администрация в Брезник.

Предметът на обществената поръчка включва доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж и Детска млечна кухня в град Брезник. По първата обособена позиция се предвижда доставка на месо, а по втората – на продукти от селското, ловното и горското стопанство.

Общата прогнозна стойност е 2 583 лева и 33 стотинки без включен ДДС. Сумата с ДДС е малко над 3 000 лева. За доставка на месо е предвидено да се отпуснат 2 166 лева и 67 стотинки. За доставката на продукти от селското, ловното и горското стопанство ще се отпуснат 416 лева и 66 стотинки.

Виж също...

Loading...