42 пожара са бушували в област Перник през изминалия отоплителен сезон, най-уязвими са възрастните хора

Възникналите пожари на територията на областта за периода от 1 октомври 2018 година до 1 април 2019 година, причините за които могат да бъдат свързани с есенно-зимния отоплителен сезон (неправилна експлоатация на отоплителни и нагревателни уреди и строителна неизправност – необезопасен комин) са 42 броя, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция МВР-Перник.

Възникналите пожари са в жилищни сгради. Вследствие на тези пожари има 1 загинала жена на 62 години (от отоплителен уред на твърдо гориво) и много материални щети. Изводът на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“-Перник за възникналите пожари и е, че най-уязвимите групи от населението са възрастните хора, особено над 70 години, трудноподвижни и самотноживеещи, както и малките деца.

За предотвратяване на риска от възникване на пожари, запазване живота и здравето на  хората и имущество, от пожарната препоръчват:

  • Не претоварвайте електрическата инсталация и използвайте само стандартни електрически предпазители !
  • Не оставяйте без надзор отоплителни и нагревателни уреди, освен ако не са с автоматичен режим на работа !
  • Проверете комините за пукнатини и паднала мазилка, своевременно ги възстановете и почистете от сажди !
  • Не разпалвайте печки на твърдо гориво с бензин, нафта и други запалими течности !
  • Монтирайте си датчик за ранно известяване на пожар !
  • Осигурете си пожарогасител за първоначално гасене на пожар !
  • Посещавайте периодично през отоплителния сезон възрастните роднини, близки или съседи, които са трудноподвижни и самотноживеещи, като „хвърляте по един поглед“ и на отоплителните уреди, с които хората се топлят и им обърнете внимание на елементарните правила за пожарна безопасност !

При пожар незабавно се обадете на телефон 112.

Ако пожарът е в електрически уред, изключете електрическото захранване от таблото и гасете с подръчни средства. Когато гасенето е невъзможно и има риск за живота Ви, евакуирайте се по безопасен начин.

За правилното си поведение  при пожари, бедствия и  извънредни ситуации, населението може да се информира на страницата на Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” в сайта на МВР (http://www.nspbzn.mvr.bg), информационния сайт (http://pojarna.com) и на страницата на Областна дирекция МВР-Перник в сайта на МВР.

Виж също...

Loading...