Над 8 100 проби от диви прасета са регистрирани в софтуерно приложение от началото на ловния сезон, 44 от тях са положителни за чума

Средно по 2 000 проби от диви прасета се изследват за трихинелоза и Африканска чума по свинете на всеки ловен излет тази година. За 1 месец, от началото на ловния сезон на 5 октомври до 3 ноември, в модул „Лов“ са въведени данни за отстреляни 8 160 диви свине. Проби за изследване са взети от всички отстреляни или намерени мъртви животни. Положителен резултат за Африканска чума по свинете са дали 44 проби, съобщиха от пресцентъра на Българска агенция по безопасност на храните.

Българската агенция по безопасност на храните създаде и въведе в експлоатация софтуерно приложение модул „Лов“ в работата на всички лаборатории, извършващи такива изпитвания. 12 са държавните акредитирани лаборатории, които изследват за трихинелоза. Те са разположени в градовете: Враца, Габрово, Варна, Шумен, Благоевград, София (две лаборатории), Пловдив, Стара Загора, Хасково, Сливен и Велико Търново. Частни акредитирани лаборатории, които работят с модула, също ще могат да изпитват проби за трихинелоза. Трите акредитирани лаборатории от системата на Българската агенция по безопасност на храните, които изследват за Африканска чума по свинете са в градовете София, Велико Търново и Стара Загора.

Данните за пробите се въвеждат от ловците в модул „Лов“ в електронен формат през мобилно устройство, вместо на хартия. Всяка проба е обозначена с баркод, чрез който тя се идентифицира при постъпване в лабораторията. След изпитването резултатът се въвежда отново в електронната система, като по този начин подателят може веднага да получи информация за него, чрез своето мобилно устройство. Резултатът може да бъде проверен също и на сайта на Агенцията по храните. Допълнително бе създадена възможност при недостатъчно количество материал за изпитване или негодна проба лабораторията да отрази това в Модула и подалият пробата да получи автоматично съобщение за това.

Модул „Лов” е създаден, за да подпомогне и облекчи работата при вземането, изпращането и изпитването на проби от диви свине за заболяванията трихинелоза и Африканска чума по свинете. Използването на приложението предотвратява и често допускани грешки, дължащи се на неправилно или неточно попълнена на хартия информация. С въвеждането на модула се улеснява и ускорява процесът на предаване и обработване на пробата, както и на получаване обратно на резултатите от изследванията.

Виж също...

Loading...