Забраниха ливади и пасища в защитени зони в Брезнишко и Трънско да бъдат превръщани в обработваеми земи

Със заповедите се забранява превръщането на ливади, пасища и мери в обработваеми земи и трайни насаждения в границите на защитените зони в землища на територията на общините Брезник и Трън, съобщиха от Регионална инспекция по околната среда и водите-Перник.

През месец октомври екоинспектори са установили 3 нарушения по Закона за биологичното разнообразие и са наложени принудителни административни мерки. Заповедите за забраната за превръщане на ливади, пасища и мери в обработваеми земи и трайни насаждения се отнася за границите на защитените зони в трънското село Филиповци и брезнишкото село Велковци. От Регионалната инспекция по околната среда и водите са били дали срок до 4 ноември 2019 година за преустановяване ползването на посочените имоти като обработваеми земи и за възстановяване начина им на трайно ползване “ливади“ и „пасища“.

Виж също...

Loading...