Община Трън търси фирма-изпълнител за снегопочистването и опесъчаването на общинските пътища през новия експлоатационен сезон

Обществена поръчка за зимно поддържане на общинската пътна мрежа в Трънско за експлоатационен сезон 2020 година обявиха от общинската администрация в Трън.

За зимното поддържане (снегопочистване и опесъчаване) на общинската пътна мрежа на община Трън за експлоатационния сезон 2020 година ще бъдат отпуснати до 171 166 лева без включен ДДС. Сумата е същата като тези, които бяха предвидени през последните 2 години. Фирмата-изпълнител ще поддържа през зимния сезон общинска пътна мрежа с обща дължина 112 километра и 300 метра.

Чрез обществената поръчка възложителят ще обезпечи почистването от сняг и лед, третирането против заледяване и обезопасяването на общинските пътища на територията на община Трън против хлъзгане (опесъчаване) на пътните настилки и съоръжения с цел осигуряване на условия за нормално протичане на движението и предпазване от образуване на снегонавявания по пътищата от общинската пътна мрежа.

Виж също...

Loading...