Населени места в Брезнишко и Трънско ще бъдат засегнати от планирани прекъсвания на електрозахранването в периода 11 – 16 ноември

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 11 – 16 ноември включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

Община Брезник

На 11.11.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Банище

На 11.11.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Бегуновци: Къща, Къща

На 11.11.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Беренде, Общ. Земен

На 12.11.2019 г. /08:45 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Брезник: 06286.0502.021 Бив.Под.Мно 3, 06286.501.1606 , 9-Ти Септември 2., .2, 1, Павилион, 2, 3, Александър Филипов 12, 22, 28, 14, 8, 30, 20, 26, 10, 24, 16, 5, Ангел Коцелянов 33, 30, 21, 31, 25, 23, 15, 26, 24, 11, 22, 28, 13, 19, 17, 5 Ежк, 25 Ежк, 12а, 2, 12, 5а, 2а, Ежк, 4, 14, 2б, 10, 2, 44, 45, 36, 34, 40, 38, 43, 41, Андрей Жданов 2, Андрей Михайлов Бензиностанция, 102, 75, 99, 97, 101, Богдан Митов 4, Борис Антов 8, 16, 5, 3, 18, 6, 3, 9, 15а, 13, 14, 15, 2, 10, 12, 11, 7, Борис Калев 10, 22, 5, 4а, 23, 7, 26, 19, 20, 9, 16, 12, 18, 8, 3, 21, 24, 4, 6, Борова Гора 8, 1, 2, 5, 6, Бреза 1, 13, 6, 2, 4, 3, 5, 7, 9, Варош 51, 52, 55, 53, Велин Ваклинов 11, 15, 6, 1, 7, 5, 3, 12, 17, Владо Радославов 18, 7, 20, 17, 3, 11, 15, 24, 5, 13, 2, 6, 1, 1, 5, 10 1, 8, Воин 4, 2, Генерал Владимир Заимов 2а, 1, Георги Бунджулов , Георги Ив Бунджулов 91, 100, 91., 89, 92, 94, 98, 85, 90, 95, 93, 96, 16, 57, 5, 42, 34, 47., 57., 57а, 48, 47, 16., 20, 49, 56, 70., 41., 32., 59., 51., 55, 43., 41, 51, 46, 50, 52, 36, 54, 43, 44, 38, 59, 25, 11., 18, 13, 21, 23, 31, 15, 2а, 29, 17, 19, 30, 11, 7, 9, 27, 31, Георги Стефанов 18, 22, 23, 17, 25, 16, 23а, 20, 24, 19, 14, 21, 14., 12, Д-Рйордан Стефанов 11, Евстати Николов 2а, Елена Георгиева 37, 30, 20, 18, 12, 29, 26, 17, 15, 39, 21, 14, 24, 36, 15а, 24., 34, 38, 35, 43, 31, 27., 41, 28, 22, 33, 19, 16., Енчо Николов 13, 1., 9, 11, 7, 5, 4, 3, Ефтим Стоянов 1, 5, 4, 2, 7, 3, 9, Жданов 4, 5, 11, 7., 7, 9, 6, 13, 15, Йордан Стефанов 18, 9, 13, 11, 7, 1, Комсомолец 11, Складове, 7, 3, Крум Савов 6а, 2, 6, 4, 8, 10, 5, 12, 3, 9, 14, 16, 1, 7, 18, Лазар Лумбаров 5, 1, 3, 1, Макаренко 24, Мала Река 3, 10, 18, 16, 22, 9, 5, 28, 20, 11, 21, 2, Марин Асенов 2, 1, 5, 4, Нестор Петров 1, 12, Съблекалня, 4, Пети Конен Полк 2, 3, Пролетарска 1, 3, 5, 7, 11, Първи Май 2, 3, 4, 3, 10, 7, 5, 8., 8, 6, Радослав Григоров 3а, 4, 1, 6а, 2, 3, 13, 4а, 6, Росица 1, 2, 4, 3, Синчец 1, 3, Славей 12, 10, 2, 5, 11, 13, 70, 15, 8, 1, 6, 11., 3, 9, Стадион 6, 4, 10, 8, 10а, 2, Стоян Миленков 4, 5, 2, 1, 6, 3, 7, Христо Ботев 1, 3, Цвета Лумбарова 86, 59, 61, 23, 38, 30, 2, 44, 32, 4, 36, 20, 50, 34, 2а, 15, 22, 1, 1, 8, 16, 2, 18, 3, 5., 19., 52, 9, 5, 4, 37, 28, 25, 46, 17, 26, 10, 19, 24, 42, 12, 40, 7, 48, 14, Шипка 2., 13, 39, 3, 35, 15, 27, 31, 22, 19, 8, 5, 2, 17, 7, 24, 16, 21, 23, 14, 33, 37, 29, 25, 6, 20, 10, 41, М.Ерешин, В Двора на Вп, В Двора на Училището
На 12.11.2019 г. /08:45 – 15:00 ч./ – Брезник: 06286.501.1606 , Ангел Коцелянов 5 Ежк, 25 Ежк, 12а, 2, 12, 5а, 2а, Ежк, 4, 14, 2б, 10, Богдан Митов 4, Варош 51, 52, 55, 53, Георги Бунджулов , Георги Ив Бунджулов 25, 11., 18, 13, 21, 23, 31, 15, 2а, 29, 17, 19, 30, 11, 7, 9, 27, 31, Енчо Николов 13, 1., 9, 11, 7, 5, 4, 3, Йордан Стефанов 1, Лазар Лумбаров 5, 1, 3, Марин Асенов 2, 1, Нестор Петров 1, Първи Май 2, 3, 4, Цвета Лумбарова 38, 30, 2, 44, 32, 4, 36, 20, 50, 34, 2а, 15, 22, 1, 1, 8, 16, 2, 18, 3, 5., 19., 52, 9, 5, 4, 37, 28, 25, 46, 17, 26, 10, 19, 24, 42, 12, 40, 7, 48, 14
На 15.11.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Брезник: Андрей Михайлов Бензиностанция, 102, 75, 99, 97, Борис Калев 10, 22, 5, 4а, 23, 7, 26, 19, 20, 9, 16, 12, 18, 8, 3, 21, 24, 4, 6, Борова Гора 8, 1, 2, 5, 6, Бреза 13, 6, 2, 4, 3, 5, 7, 9, Воин 4, 2, Георги Ив Бунджулов 91, 100, 91., 89, 92, 94, 98, 85, 90, 95, 93, 96, Жданов 13, 15, Комсомолец 11, Складове, 7, 3, Мала Река 2, Пети Конен Полк 2, 3, Славей 12, 10, 2, 5, 11, 13, 70, 15, 8, 1, 6, 11., 3, 9, Стоян Миленков 4, 5, 2, 1, 6, 3, 7, Цвета Лумбарова 86, 59, 61, Шипка 41, М.Ерешин, В Двора на Вп

На 11.11.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Брезник: МТП РЪЖДАВЕЦ;

На 11.11.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 09:00 – 15:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Брезнишки Извор

На 11.11.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Велиново

На 11.11.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Габровдол: Кв.4 УПИ Хі-22

На 11.11.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Гигинци: УПИ ХіV-219, Кв.22 , Къща, Къща

На 13.11.2019 г. /09:00 – 09:45 ч.; 09:00 – 15:45 ч.; 15:45 – 16:30 ч./ – Глоговица

На 11.11.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Горна Секирна: Местн.Валога

На 11.11.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Долна Секирна: МТП Д.СЕКИРНА, махала КАМЕНИЦА;

На 11.11.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Душинци: Вила

На 11.11.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – ЕРУЛ: махала СМРИКА

На 13.11.2019 г. /09:00 – 09:45 ч.; 15:45 – 16:30 ч./ – Конска: IV-310, 311 , Месност Райкова Страна

На 11.11.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Кошарево: Къща

На 15.11.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Кошарево

На 13.11.2019 г. /09:00 – 09:45 ч.; 15:45 – 16:30 ч./ – Лялинци: I-259 Кв.13 , УПИ VII-115 Кв.26 , Вила, Къща, УПИ X-244, Кв.15, УПИ Іі-94, Кв. 25

На 11.11.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Милкьовци

На 11.11.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ На 14.11.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Непразненци

На 11.11.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Режанци: Къща, Ферма

На 11.11.2019 г. /09:00 – 15:00 ч.; 09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Садовик: УПИ VII-288, 289, Кв.3 , Къща

На 13.11.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Сопица

На 11.11.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Станьовци: 145011 , Яничова махала

На 13.11.2019 г. /09:00 – 15:45 ч.; 09:00 – 09:45 ч.; 15:45 – 16:30 ч./ – Трън: Имот 000697 Стопански Двор , махалаАхчийски Кошари , махалаКошарите 7, 9, 2, 13, 6, 8

Община Трън

На 12.11.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 14.11.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Главановци, Общ. Трън: Вила, Къща

На 15.11.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Глоговица

На 11.11.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ – ЕРУЛ: махала СМРИКА

На 12.11.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 14.11.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Насалевци: УПИ I – 210, Кв. 32 , Къща.

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 (на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком) или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

Виж също...

Loading...