Възстановяване на трънската и на брезнишката дружба е подето като идея преди век от комитет към редакцията на вестник “Трънски край”

Трънско-знеполското културно просветно и благотворително дружество „Руй“-София е основано в началото на 20-ти век. Основоположници са преселници в София от някогашната Трънска околия. Това разказа главният експерт в Държавен архив-Перник Милена Симова по време на форума „100 години Ньойски договор – национална драма, аспекти и настояще”, който се състоя на 8 ноември в град Трън, предаде репортер на Zapadno.com.

В Държавния архив в Перник се съхраняват документи, които свидетелстват за историята на Трънско-знеполското културно просветно и благотворително дружество „Руй“. “Стопанските промени в България в началото на двадесети век принуждават част от населението от бедните райони да търси препитание в големите градове. За да поддържат връзка с родния край, преселниците основават свои землячески дружества с благотворителна и културно-просветна дейност, наричани първоначално дружби. На 18 май 1908 година трънчани в София учредяват Трънска дружба “Съгласие” с около 80 членове. Целта и е да сближи трънчани и трънските зетьове, които да заработят за издигането на Трънско и главно за изучаването на историческото му минало. Избраното настоятелство с председател доктор Иван Янков работи около пет години. По време на войните дейността и замира и се възстановява едва през 1924 година.”, разказа главният експерт от Държавния архив Милена Симова.

Друг интересен факт от този период е издаването на вестник “Трънски край”. Той се издава от младия трънски студент Радослав Тодоров, който стартира издаването през месец септемвру 1923 година. “Около редакцията се формира временен комитет, който подема идеята за възстановяване на трънската и на брезнишката дружба. На 16 март 1924 година в салона на Дюлгерското сдружение в София се свиква събрание за възстановяване или създаване на ново културно-просветно дружество. Пред около 200 души председателят на дружба “Съгласие” доктор Иван Янков прави отчет за извършеното за периода 1908 – 1913 година и предава средствата, които ще се ползват за бъдещата работа. Радослав Тодоров запознава присъствуващите с направеното от временния комитет. Избрана е комисия, която да изработи устав и да свика ново събрание. На 6 април същата година се приема уставът и новото име на дружеството – “Трънска колония”. Целите на сдружението са културното и стопанско издигане на Трънско, което да се постигне чрез модерно земеделие и усъвършенстване на местните занаяти.”, разказа още Милена Симова от Държавен архив-Перник.

Прокарването на железопътна линия до град Трън е основната поставена цел от дружеството “Трънска колония”. Необходимостта от подкрепа и поддържане на духа на населението в селата, останали в Сърбия след Ньойския договор също е основна цел. По това време се набират средства за ученици и студенти и то главно от поробените земи. “Младежите-интелигенти смятат, че не се работи достатъчно и решават да създадат младежко дружество, което наред с осъществяване на благотворителни и културни цели, активно да подкрепя и “Трънска колония”. На 24 ноември 1924 година в клуба на “Западни покрайнини”-София, след бурни дебати е учредено Трънско младежко културно-просветно и благотворително дружество “Руй”. То организира традиционни вечеринки, сказки, излети на трънчани в София. Основан е младежки хор “Руй”, който популяризира трънската народна песен, открита е и библиотека. Благодарение на материалната подкрепа от дружеството бедни ученици и студенти от този край успяват да завършат. По инициатива на младежкото дружество “Руй” през 1935 година става сливането с “Трънска колония”. Обединеното дружество носи името “Трънско-знеполско културно-просветно и благотворително дружество “Руй”-София. То продължава традициите на старите дружества, между които са организираните вечеринки, ежегодните излети до Трън на 24 май за честване на деня на Светите братя Кирил и Методий и патронен празник на дружеството, Деня на люляка и други.”, сподели в доклада си главният експерт от Държавния архив Милена Симова.

Фондът на Трънско-знеполско културно просветно и благотворително дружество „Руй”-София е регистриран в Държавен архив-Перник през 1993 година. Документите постъпват заедно с тези от личния фонд на доктор Николай Илиев и са приети с откупка. През 1995 година Дафина Петкова, която е експерт в Държавен архив-Перник изготвя и публикува Инвентарния опис „Трънско-знеполско културно-просветно и благотворително дружество „Руй” – град София”. Съдържанието на архивните единици е анотирано подробно, за да се разкрие информацията, свързана със създаването и дейността на дружествата, провежданите културни и благотворителни мероприятия. Наблегнато е на документите, свързани с историята на Трънския край, за която е писано малко, борбите на местното население за национална независимост до и след Освобождението. Особено внимание е отделено на документите, свързани с живота на населението в Западните покрайнини, на борбите срещу сръбските домогвания за Трънско, недоволството от Ньойския договор. Изброени са имената на видните личности, играли важна роля в историята на този край. Към инвентарния опис са приложени показалци на личните и географските имена, като за някои лица са дадени по-подробни сведения, тъй като те имат важно място в историята на Трънско и не са известни на широката общественост. От запазените документи в Държавен архив-Перник, свързани с дейността на Трънско-знеполското културно-просветно и благотворително дружество „Руй” – град София, последните от които са датирани до юли 1943 година, не може да се установи докога дружеството продължава дейността си. Това допълни в доклада си Милена Симова.

Виж също...

Loading...