До края на месеца Община Брезник трябва да представи пълен списък с физическите и юридически лица, които извършват дейност

Пълен и актуален списък с физическите и юридически лица, извършващи дейност на територията на община Брезник трябва да бъде представен в Регионална инспекция по околната среда и водите-Перник. Това става ясно от месечния отчет за контролната дейност, която Регионалната инспекция по околната среда и водите е извършила в областта.

До 28 ноември 2019 година е даден срок на Община Брезник да представи пълен и актуален списък с физическите и юридическите лица, извършващи дейност. Предписанието е дадено във връзка с член 19 от Закона за управление на отпадъците. Според подзаконовия нормативен акт кметът на Общината организира управлението на битовите и строителните отпадъци, образувани на нейна територия.

През изминалия месец октомври от Регионална инспекция по околната среда и водите-Перник са направили проверка на фирма “Екосейф” ООД, които са извършили почистване на склад за пестициди в брезнишкото село Бегуновци. При проверката не са установени нарушения. На дружеството е дадено едно предписание да уведоми писмено Регионалната инспекция по околната среда и водите след приключване на дейността по почистване на складовете в село Драговищица, село Бегуновци и село Паничарево, както и да представи данни за предадените количества пестициди. Предписанието за това е било изпълнено.

На територията на община Брезник екоинспекторите са извършили проверка и на цеха за металообработка на фирма “Еми Електрик” ЕООД. При проверката не са установени несъответствия при спазване на изискванията на Наредба № 1. Също така в момента на проверката дружеството не е извършвало съхранение, както и дейности с химични вещества и смеси.

Регионална инспекция по околната среда и водите-Перник е извършила и по една проверка на териториалните поделения на “Държавно горско стопанство-Брезник” и “Държавно горско стопанство-Трън” по Закона за лечебните. Проверките в горските стопанства са били за издадени позволителни. През същия месец е бил проверен и пункт за гъби, който се намира на улица „Мосаловска“ № 30 в град Трън. При проверките не са давани предписания и не са установени нарушения.

Виж също...

Loading...