Името “Брезник” се е произнасяло с любов и почитание от известния род Гигов – Брезнички в някогашното Царибродско

В миналото родът Брезнички в някогашния Цариброд днешен Димитровград в Република Сърбия е споменавал с много добри чувства името “Брезник”. Причината е, че родът е тясно свързан с град Брезник. Този факт беше представен от Людмила Зидарова от Софийски университет “Свети Климент Охридски” по време на втората научна конференция под надслов „Общество, Култура, Образование”, която се проведе наскоро в Брезник, предаде репортер на Zapadno.com.

Докладът на Людмила Зидарова представи информация за царибродско-брезнишкия род Ванкови-Гигови-Бибакови-Брезнички. Преди представянето на доклада си, тя дари архивна снимка, на която са заснети дюкяните на рода Гигов-Брезнички в някогашния Цариброд. “По време на изследванията за Царибродско ми направи впечатление, че много хора са от Брезник. Жените и мъжете от Брезник идват и взимат царибродчанки. Повече мъжки състав се очертава от Брезнишко. Това се обуславя от търговията, производителността и пътищата. Говорим за времето преди Първата световна война, когато се обособява един цялостно търговско-производителен район и връзките са много активни.”, каза Людмила Зидарова.

Микроисторията на Цариброд се съхранява от местните краеведи, сред които е и учителката Лилия Нейкова. Тя е била учителка по руски език в царибродската гимназия. Известна е и със своите изследвания, които е правила за Цариброд и личностите на града. В края на 90-те години Людмила Зидарова се свързала с Лилия Нейкова. Познанството между двете спомогнало за паметта, която Людмила Зидарова съхранила и представи в своя доклад. “Запознавайки се с нея, тя ми предостави много от нейните материали. За съжаление тя си отиде много рано – през 2000-та година. Моите контакти с нея бяха 1998 – 1999 година. Няколко пъти гостувах в нейната къща. Тя живееше почти в центъра на Цариброд. Така тя ми предостави родословното дърво, което е направила за нейния род.”, спомни си Людмила Зидарова. За съставянето на родословното дърво спомогнала Мария Гигова от Брезник. Родословното дърво не е било публикувано никъде, а е раздадено на потомците на рода Гигов – Брезнички. Много от роднините са разпръснати на различни континенти.

Големият род се е водил от дядо Гиго, който е имал авторитет от съгражданите си. “Бил е грамотен и вещ търговец. Най-важното е, че той е бил билкар и знахар. В това отношение го търсили много.”, разказа Людмила Зидарова и добави, че дядо Гиго дори е изнасял сказки по темата за билкарството. Синовете му се установили в Цариброд, Брезник и Радомир. “Името “Брезник” се е изговаряло винаги с любов и почитание в този царибродски род.”, добави още тя.

Изследването за царибродско-брезнишкия род ще бъде отпечатано в сборник „Известия на Общински исторически музей-Брезник” том ІІ.

Виж също...

Loading...