С 360 милиона лева ще бъдат вдигнати заплатите на учителите от догодина, увеличението ще е около 20 %

Между 17 и 18 % ще нараснат работните заплати на педагогическите специалисти в образователната система от 1 януари 2020 година. Минималното увеличение за всички педагогически длъжности ще бъде 17 %. Това е записано в Анекса към Колективния трудов договор, подписан от Министерство на образованието и науката и национално представителните синдикални и работодателски организации в системата на предучилищното и училищното образование.

Според документа учителите ще получават не по-малко от 1 085 лева основна заплата. Минималните възнаграждения на старшите учители ще достигнат 1 120 лева, а на главните учители – 1 176 лева. Директорите на детски градини и училища ще получават не по-малко от 1 334 лева, а заместник-директорите – 1 246 лева. За целта в бюджета за следващата година са заложени 360 милиона лева повече за трудови възнаграждения на учителите. Предвидени са и 54 милиона лева за увеличение на индивидуалните работни заплати на непедагогическия персонал, съобщиха от пресцентъра на Министерство на образованието и науката.

С Анекса към Колективния трудов договор се завишават допълнителните възнаграждения за класните ръководители, както и за лекторските часове. Въвежда се и изискване 50 % от средствата за квалификация в бюджетите на детските градини и училищата да бъдат използвани за вътрешни или междуинституционални обучения под формата на методически семинари, дискусионни форуми, открити практики, презентации на творчески проекти, резултати и анализи на проведени педагогически изследвания и други. Целта е учителите да обменят добри практики, да се учат взаимно, да споделят и насърчават иновации.

Виж също...

Loading...