Планирани прекъсвания на електрозахранването ще засегнат населени места в Брезнишко и Трънско в периода 18 – 22 ноември

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 18 – 22 ноември включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

Община Брезник

На 18.11.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Брезник: Александър Тинков Изход За Трън, Георги Ив Бунджулов 73, 75, Извън Регулацията Навес, Равна Шума 2, 4, Трън 6, Мтс, Бивше Мтс

На 19.11.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 20.11.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Велковци, Общ. Брезник

На 20.11.2019 г. /09:30 – 16:30 ч./ – Брезник

На 21.11.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Озърновци

На 22.11.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Конска: IV-310, 311, Месност Райкова Страна

На 22.11.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Лялинци: I-259 кв.13, УПИ VII-115 кв.26, Вила, къща, УПИ X-244, кв.15, УПИ Іі-94, кв. 25

На 22.11.2019 г. /09:00 – 15:30 ч.; 09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Глоговица

На 22.11.2019 г. /09:00 – 15:30 ч.; 09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Трън: Имот 000697 Стопански Двор, махала Ахчийски Кошари, махала Кошарите 7, 9, 2, 13, 6, 8

На 22.11.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Брусник: къща

На 22.11.2019 г. /09:30 – 16:30 ч./ – Завала

Община Трън

На 18.11.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Глоговица

На 18.11.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Забел: къща

На 19.11.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 21.11.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Бохова: УПИ-ХI-148, къща, Вила

На 19.11.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Бусинци: махалаТрап, къща

На 19.11.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Видрар: къща

На 19.11.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Вукан: УПИ III-130 кв.12

На 19.11.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Горна Мелна: 87, махала Пейчиновци

На 19.11.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Горочевци: Над МтпРакитов Дол

На 19.11.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Докьовци

На 19.11.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Долна Мелна: Нупи 12

На 19.11.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Дълга Лука: УПИ IV-71, кв.17

На 19.11.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Еловица, Общ. Трън: къща

На 19.11.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Костуринци

На 19.11.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Къшле

На 19.11.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Лева Река

На 19.11.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Мрамор, Общ. Трън: Стълб 32, Клон А

На 19.11.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Пенкьовци

На 19.11.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Радово

На 19.11.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Стайчовци: 000621, къща

На 19.11.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Шипковица: 400053, Бивш Стопански Двор

На 20.11.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Врабча: УПИ VІІ-62, 61, кв.12, К63

На 20.11.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Трън: Бор 1, Денчо Знеполски 96, 100, 77, Газо-Бензиностанция, 74, 90, Десета 1, махалаКошарите 8, 6, 5, 15, 4, къща, махала Кошаре 3

На 21.11.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Шипковица: Бивш Стопански Двор.

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 (на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком) или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

Виж също...

Loading...