10 милиона лева отиват по сметките на над 400 млади фермери, които са подписали договори по „Програма за развитие на селските райони“

Държавен фонд “Земеделие” – Разплащателна агенция изплати близо 10 милиона лева авансови плащания на 405 на млади фермери, които подписаха договорите си по подмярка 6.1 “Стартова помощ за млади земеделски стопани” по „Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 година. Те подадоха инвестиционните си предложения миналата година по време на втория прием по подмярката, който се осъществи през Информационна система за управление и наблюдение. В края на лятото Държавен фонд “Земеделие” – Разплащателна агенция одобри за финансиране общо 880 предложения на начинаещи земеделски стопани, които попадаха в 100 % бюджет на приема в размер на 22 милиона евро, съобщиха от пресцентъра на Министерство на земеделието, храните и горите.

След встъпването си в длъжност в края на юли тази година, изпълнителният директор на Държавен фонд “Земеделие” – Разплащателна агенция Васил Грудев успя да организира само за 20 дни преодоляване на забавянето по одобряването на проектите на младите фермери. За наваксване на изоставането беше ускорена и обработка на документите за извършване на първото авансово плащане. За целта беше облекчена административна тежест от представяне на хартиени досиета и документи. Административни проверки преди плащане в момента са правят служебно, на базата на осигурените достъпи до масивите на съответните ведомства, както и въз основа на въведения автоматизиран процес на изчисления. Така значително се съкрати нормативно определеният срок от два месеца за изплащане на финансовата помощ. До две седмици се очаква Разплащателната агенция да преведе първото плащане и по останалите сключени договори на младите фермери по подмярка 6.1.

Виж също...

Loading...