Центърът за ранна интервенция на уврежданията в град Трън ще продължи дейността си и през следващата година

Споразумение за допълнително финансиране и удължаване срока за изпълнението на проект е било подписано, съобщиха от общинската администрация в Трън.

Община Трън изпълнява проект „Щастливо детство чрез услуги за ранно детско развитие” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020. С допълнително споразумение от 30 август 2019 година общата стойност на безвъзмездната финансова помощ е 516 555 лева и 96 стотинки, като средствата, осигурени от Европейския социален фонд са в размер на 439 072 лева и 56 стотинки, а националното съфинансиране е 77 483 лева и 40 стотинки. Срокът за изпълнение на проекта е 53 месеца, като за период от 50 месеца се предоставят услуги за ранно детско развитие. Начало на изпълнението на проекта е поставено на 1 август 2016 година, съобщават от Община Трън на сайта си.

Целта на проекта е превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата чрез инвестиции в ранното детско развитие. Изпълнението на проекта допринася за осигуряването на условия за ефективно упражняване на правата и подобряване качеството на живот на децата от община Трън, като условие за свободното и пълноценното им личностно развитие. Целевите групи, към които са насочени дейностите в проекта са семейства с деца от 0 до 7 години, включително с увреждания и деца от 0 до 7 години в риск и техните семейства.

Центърът за ранна интервенция на уврежданията, който се намира в град Трън ще продължи своята дейност. Услуги, които ще предоставя са: ранна интервенция на уврежданията; семейно консултиране и подкрепа, индивидуална и групова работа с родители, психологическа подкрепа на родители; здравна детска консултация и превенция на заболяванията; допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност чрез подготвителни групи за училище през лятото, поясниха още от общинската администрация в Трън.

Виж също...

Loading...