Общинската администрация в Брезник обяви конкурс за директор на дирекция с минимален професионален опит 4 години

Конкурс за директор на дирекция “Административно-правно и нормативно обслужване и финансово счетоводни дейности” в Община Брезник беше обявен през изминалата седмица. Сред изискванията за заемане на длъжноста е минимален 4-годишен професионален опит, съобщиха от общинската администрация в Брезник.

Изисканата минимална степен на завършено образование е “магистър” с квалификация в областта на счетоводството и контрола, финансите и други. Кандидатите трябва да имат 4-годишен професионален опит в счетоводство, финанси, бюджетна сфера или административно обслужване. Сред задълженията на директора са да ръководи и контролира дейността на служителите в дирекция “Административно-правно и нормативно обслужване и финансово счетоводни дейности” съгласно Устройствения правилник, да изпълнява функцията на главния счетоводител и други.

Минималният размер на основната заплата е 830 лева. Конкурсът ще се проведе на два етапа – решаване на тест и интервю с Комисия. Документи за участие в конкурса могат да се подават до 2 декември в общинската администрация в Брезник.

Виж също...

Loading...