Общински съвет-Брезник ще решава за освобождаване от заплащане на наем на помещения за парламентарно представени политически партии

Общински съвет-Брезник ще проведе редовно заседание през тази седмица. Проектът за дневен ред на сесията е съставен от 13 точки, съобщиха от Общинския съвет.

Сред темите, които общинските съветници на Брезник ще дискутират е докладна относно освобождаване от заплащане на наем на помещения, отдадени под наем на парламентарно представени политически партии. Предоставянето на помещения на политически партии се извършва съгласно Закона за общинската собственост, Закона за политическите парии и НРПУРОИ. Към настоящия момент Община Брезник е сключила договори за отдаване под наем на помещения на парламентарно представените политически парии “Атака”, ДПС, БСП и ГЕРБ. Договорите са с едногодишен срок на действие, като всички изтичат в различен период през 2019 година и 2020 година.

Кметът на Община Брезник Васил Узунов, който е входирал докладната, предлага на Общинския съвет да освободи от заплащане на наем на помещения по сключени и действащи договори, наети от политически партии ГЕРБ, БСП, ДПС и “Атака”, считано от 30 юли 2019 година. Предложението на кмета е във връзка с направените законодателни промени, съдържащи се в текста на член 31 от Закона за политическите партии и отнасящ се до това, че “Държавата и общините предоставят безвъзмездно на политическите партии, които имат парламентарна група или достатъчен брой народни представители да образуват такава, помещения за осъществяване на тяхната дейност.” в сила от 30 юли 2019 година.

На заседанието общинските съветници ще разглеждат докладна за определяне делегат от Общинския съвет на общото събрание на Национално сдружение на Oбщините в Република България, вземане на решение за утвърждаване на нов състав на местна комисия и други теми, които са свързани с общината и нейните жители. Сесията ще се проведе на 28 ноември (четвъртък) от 10:30 часа в малкия салон на народно читалище “Просвещение-1870” в град Брезник.

Виж също...

Loading...