Съсловни организации на събирачите на трюфели и експерти от ведомства се обединиха, че трябва контрол срещу безразборното събиране на една от най-скъпите храни

Ще се търсят най-рационалните и бързи варианти за разписване на точни и ясни правила, свързани с регламентирането на дейностите по опазване на естествени горски находища на трюфели, както и добива и търговията с тях. Около това становище се обединиха представители на съсловните организации на събирачите на трюфели и експерти от Изпълнителна агенция по горите и Министерство на земеделието, храните и горите по време на проведена среща.

В дискусията взеха участие представители на Национална федерация на ловците на трюфели в България, Асоциация на ловците на трюфели, Национален съюз на ловците на трюфели, Сдружение “Българска асоциация на недървесните горски продукти” и Асоциация „Общински гори“, които изразиха своите становища за регулиране на процесите по цялата верига от лова на трюфелите до тяхната реализация, съобщиха от пресцентъра на на Изпълнителна агенция по горите.

Участниците в срещата бяха единодушни, че е необходимо да бъде засилен контролът по отношение на безразборното събиране на трюфели с цел опазването на естествените горски находища на този вид природен продукт. Специалистите се разбраха работата по допълненията в областта на действащото законодателство и създаването на нови нормативни документи да продължи в определен състав, с участието на представители на съсловни организации, по взетите решения от днешната среща.

Виж също...

Loading...