Въздухът в град Трън е бил сред най-замърсените в страната с измерени 20 пъти над нормата фини прахови частици

20 пъти над нормата са били измерените фини прахови частици във въздуха на град Трън тази сутрин, показват данните на сайта airsofia.info.

Данните от тази сутрин показват, че концентрацията на фини прахови частици (PM10) и (PM2.5) е над нормите в Трън. Две измервателни станции са разположени в района на град Трън, които са на гражданското сдружение, което поддържа сайта airsofia.info.

Вероятната причина за превишението на фините прахови частици във въздуха на общинския център е отоплението на твърдо гориво в комбинация с гъстата мъгла, която се стелеше по-рано днес. Данни от други измервателни станции показват, че в още няколко града на страната фините прахови частици във въздуха са били над нормата.

Виж също...

Loading...