Ремонт на четири улици в град Брезник и село Ноевци ще струва над 1 милион лева, които са по Програмата за развитие на селските райони

Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи по четири улици на територията на община Брезник обяви общинската администрация. Дейностите ще се извършат по проект, който е за рехабилитация и реконструкция на улици в град Брезник и брезнишкото село Ноевци, става ясно от обявлението на обществената поръчка.

Проектът за ремонт на улиците се финансира със средства от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 година. Прогнозната стойност на обществената поръчка е 1 112 207 лева и 78 стотинки без включен ДДС. Дейностите предвиждат ремонт на три улици в град Брезник – “Комсомолец”, “Ясна поляна” и “Шейново”. На улица “Комсомолец” ще се ремонтират 618 метра и 85 сантиметра. Ремонтът на улица “Ясна поляна” ще обхване участък с дължина 180 мета, а на улица “Шейново” – участък с дължина 275 метра и 94 сантиметра. В село Ноевци пък ще бъде обновена една улица с дължина 492 метра и 16 сантиметра. Строително-монтажните работи по четирите улици ще включват: земни, асфалтови, пътни работи и ремонти на настилките и пътните платна.

Предметът на обществената поръчка включва изпълнението на следните дейности за всеки един от обектите: демонтажни работи; доставка на необходимите материали и оборудване; строителни и монтажни работи; контролни измервания, единични, комплексни и приемни изпитания изпълнявани от лицензирани органи; съставяне на строителни книжа, изработване на изпълнителна и екзекутивна документации.

Крайният срок за получаване на оферти или на заявления за участие е до 2 януари 2020 година. Офертите ще бъдат отворени на 3 януари 2020 година в заседателната зала на Община Брезник.

Виж също...

Loading...