Община Брезник с важно пояснение за предстоящото увеличение на таксата за битови отпадъци

Общинската администрация в Брезник отправи пояснение към жителите на общината по повод зачестили въпроси относно повишаване на такса битови отпадъци. Увеличението на такса смет не е свързано с честотата на сметоизвозване в община Брезник или броя на съдовете за събиране на сметта, поясниха от администрацията в съобщение на сайта си.

По-рано този месец читателите на Zapadno.com научиха, че кметът на Община Брезник е внесъл докладна за разглеждане в Общинския съвет с предложение за промени в план-сметката за поддържане на чистотата, за сметосъбиране и извозване на битови отпадъци. Прочетете още по темата в публикацията: По-високи изисквания за отпадъците и повишената минимална заплата вдигат таксата за смет в Община Брезник.

Съгласно член 64 от Закона за управление на отпадъците от 2011 година Общините плащат така наречените отчисления за всеки тон депониран отпадък, които имат за цел да се намали количеството на депонираните отпадъци и да се насърчи тяхното рециклиране и оползотворяване. Всяка следваща година сумата се увеличава. През 2011 година сумата е била 3 лева за тон, а следващата 2012-та се увеличава на 9 лева за тон депониран отпадък. Увеличението продължава и така през 2019 година вече е 57 лева за тон, а през 2020 година се планира да бъде 95 лева за тон. Видно от данните увеличението на такса смет се налага заради почти двойния скок на таксата за отчисления за 2020 година спрямо 2019 година, отбелязват от Община Брезник.

От 2016 година събраните отпадъци се извозват на Регионално депо-Перник и за обработка на тон отпадък се заплащат такси. За сепариране на тон битов отпадък (сортиране на всички откарани битови отпадъци по видове, хартия, картон, пластмаса и други) сумата е 26 лева и 50 стотинки. За депониране на тон битов отпадък (след сортирането останалия отпадък, който не може да се използва повторно се заравя и запръстява на Регионално депо-Перник) сумата е 17 лева и 34 стотинки.

За по-голяма яснота на жителите на община Брезник, общинската администрация предоставя и Акт 44/01.11.2019 г. за извозен отпадък до Регионално депо – Перник за периода от 01.10.2019 г. до 31.10.2019 г. и начислените такси.

Виж също...

Loading...