Ремонт на 134 километра пътища, медицински хеликоптер, спортно оборудване в 100 гимназии и саниране на сгради със 108 милиона лева

Над 108 милиона лева ще бъдат осигурени допълнително по управляваната от Министерството на регионалното развитие и благоустройството Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 година за купуване на медицински хеликоптер, рехабилитация на 134 километра републикански пътища, енергийна ефективност на сгради в малките Общини и ново спортно оборудване на 80 професионални гимназии. Това стана ясно по време на 15-то заседание на Комитета за наблюдение на програмата. То бе председателствано от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ Деница Николова. В него участваха и Аурелио Сесилио и Йо Говаертс от Генерална дирекция „Регионална и градска политика“ в Европейската комисия, съобщиха от пресцентъра на Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

20 милиона лева от допълнителните средства ще бъдат пренасочени към Министерството на здравеопазването, което ще може да купи хеликоптер за въздушно спасяване и превоз на нуждаещи се пациенти, спасителни и донорски операции. По проекта ще бъдат анализирани и идентифицирани най-подходящите площадки за излитане и кацане. „Целта ни е да осигурим специализиран санитарен транспорт за нуждаещи се в труднодостъпни региони, пострадали при инциденти, както и трансплантация на органи, тъкани и клетки.  Така ще постигнем цялостно обновяване и модернизиране на спешната помощ в страната“, коментира зам.-министър Николова и отбеляза, че в момента със 163 милиона лева от Оперативна програма „Региони в растеж“ се ремонтират всички спешни медицински центрове в страната и се доставят 400 нови линейки.

Нови над 57 милиона лева ще бъдат инвестирани и в рехабилитация на републикански пътища, както и за изграждане на интелигентна транспортна система за повишаване на пътната безопасност,  решиха още членовете на комитета. С 55 милиона лева Агенция „Пътна инфраструктура“ ще може да ремонтира още шест пътни отсечки с дължина 134 километра, свързващи 11 общини в шест области. С малко над 2 милиона лева от средствата ще се финансира проект на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ за интелигентна транспортна система, която ще помага на водачите с ценна и навременна информация за пътната обстановка и състоянието на пътната мрежа, включително и наличие на инциденти. Тя ще се състои от сензори, метеорологични и пътни станции, интелигентни електронни пътни знаци с променливо съдържание и възможност за засичане на скорост. Те ще са разположени в критични точки, определени след анализ на транспортното натоварване, специфични данни за климатичните условия – честота на валежи от дъжд и сняг, мъгла, потенциални опасности от заледяване и други. „Очакваме така да допринесем за намаляване на броя и тежестта на пътнотранспортните произшествия, засилването на контрола на движение по републиканските пътища и подобряване на ефективността на пътното поддържане.“, коментира зам. министър Николова.

Допълнителни близо 25 милиона лева ще получат 28-те малки Общини и периферни райони в страната за подобряване на енергийна ефективност на жилищни и обществени сгради. Сумата ще се допълни с още 14 милиона лева спестен ресурс, който предстои да се насочи към тях в края на месеца. Така общият бюджет ще достигне близо 40 милиона лева, като вече се дава и възможност за саниране на сгради с повече от 35 апартамента. От началото на програмния период по Оперативна програма „Региони в растеж“ се изпълняват 202 проекта за енергийна ефективност на стойност 204 милиона лева в 28-те малки Общини.

Около 6,2 милиона лева ще получи Министерството на образованието и науката. С над 4,5 милиона лева от тях ще се извърши ремонт на 7 професионални гимназии и Тракийския университет. С останалите над 2,5 милиона лева около 100 средни училища в страната ще получат ново спортно оборудване. Така почти всички новоремонтирани учебни заведения ще получат адекватна и иновативна спортна база. Зам. министър Николова отбеляза, че за обновяването им са инвестирани 618 милиона лева от Оперативна програма „Региони в растеж“, като до момента са ремонтирани 80 сгради – 49 училища, 26 детски градини и 5 университета.

„Отчитаме много добро изпълнение на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 година, каза още регионалният заместник-министър. Към днешна дата е договорен 86 % от ресурса ѝ или 2,5 милиарда лева. Над 1,5 милиарда лева са разплатените средства по проекти на бенефициентите, а близо 30 % или 1 милиарда лева са възстановените средства от Европейската комисия. „Програмата има най-пряк принос към хората, най-видима е от обществото, защото основен бенефициент са най-големите и средни общини в страната.“, коментира още тя. Николова отбеляза, че няма риск от неизпълнение на програмата. „През следващата година очакваме голям брой проекти да бъдат завършени, а по някои от приоритетните оси отчитаме изпълнение на проектите между 80 и 100 %.”, отбеляза още регионалният заместник-министър Деница Николова. Тя добави, че се работи активно и за разработване на бъдещата програма за регионално развитие, която е фокусирана  върху развитие на територията чрез повишаване потенциала на всеки един регион.

Аурелио Сесилио изказа своята подкрепа за разпределянето на допълнителните средства и посочи, че проектите са изключително важни, тъй като страната ни единствена в Европейския съюз не разполага с хеликоптер за медицинско спасяване. Инвестициите в пътната инфраструктурата също са от значение за подобряване на транспортната система в страната. „Новият състав на Европейската комисия си поставя приоритет в следващия програмен период Европа да води политика по-близо до хората. Интервенциите по Оперативна програма „Региони в растеж“ представляват тази цел, защото дейностите касаят живота на всички хора“, коментира Сесилио.

Виж също...

Loading...