Земеделците в Брезнишко са първенци по среден добив на пшеница в цялата област, в Трънско пък са на челно място с маслодайния слънчоглед

През стопанската 2018/2019 година земеделците в община Брезник са на първо място по среден добив на пшеница. За същата стопанска година земеделците в община Трън пък са на челно място по среден добив на маслодаен слънчоглед. Това показват обобщените данни, които бяха представени по време на заседание на Областен съвет по земеделие и гори, предаде репортер на Zapadno.com.

За стопанската 2018/2019 година засетите площи с пшеница в област Перник са общо 154 090 декара. Всичките площи с пшеница са реколтирани на 100 %. Получената средно продукция е 63 405 тона със среден добив за региона 411 килограма за декар. Най-висок добив с пшеница е получен в община Брезник – 470 килограма за декар, а най-нисък е в община Ковачевци.

Засетите площ с ечемик за стопанската 2018/2019 година са общо 9 028 декара. Площите с ечемик в областта са реколтирани на 100 %. Произведената продукция е 3 092 тона със среден добив за областта – 342 килограма за декар. През същата стопанска година в област Перник с пролетен ечемик са засети общо 2 207 декара, които са на 100 % реколтирани. Произведената продукция от земите с пролетен ечемик е 376 тона със среден добив за региона – 170 килограма за декар. Площите с овес за стопанската 2018/2019 година са общо 5 604 декара, които също са реколтирани на 100 %. Получената продукция е 1 301 тона със среден добив за област Перник – 232 килограма на декар, показва докладът на Областна дирекция “Земеделие”-Перник.

С тритикале единствено земеделците в община Брезник са засели площи в цялата област. Засетите площи с тритикале са 200 декара, които са реколтирани. Получената продукция е 80 тона при среден добив 400 килограма на декар.

Земеделците в област Перник са засели общо 16 480 декара с царевица за зърно. Същите площи са реколтирани, а получената продукция е 6 493 тона. Средният добив за региона е 394 килограма на декар. Засетите площи със силажна царевица за стопанската 2018/2019 година са единствено в общините Брезник и Радомир. Общо са засети 4 300 декара, които са реколтирани на 100 %. Получената продукция е 17 120 тона при среден добив 3 981 килограма на декар.

Маслодайният слънчоглед в област Перник е засят на общо 89 330 декара, които са реколтирани. Произведени са 14 624 тона при среден добив за региона 164 килограма за декар. Най-високият получен среден добив е в община Трън – 190 килограма за декар, а най-нисък в Земенско. На територията на областта с маслодайна рапица са засети общо 11 800 декара. През 2018 година са били издадени 14 констативни протоколи за 3 609 декара пропаднали площи в Радомирско, което вследствие на есенното засушаване. Останалите 8 191 декара са реколтирани и се намират на тетиторията на общините Брезник и Трън. Получената продукция от реколтираните с маслодайна рапица е 2 515 тона при среден добив за региона – 307 килограма на декар. Най-висок добив е получен в община Трън – 350 килограма на декар, а най-нисък – в Радомирско.

На територията на региона са засети площи и с други култури, за които подробно беше представена информация.

Докладът от Областна дирекция “Земеделие”-Перник показва още, че за стопанската 2019/2020 година в региона са засети с пшеница – 143 580 декара, ечемик -9 760 декара, ръж – 120 декара, тритикале – 250 декара и 5 000 декара с маслодайна рапица. “Ежеседмично се събира, обработва и предоставя оперативната информация в областта на растениевъдството, която е необходима за изготвянето на анализи и прогнози. Данните се използват и при определяне на аграрната политика и вземане на управленски решения.”, поясни директорът на Областна дирекция “Земеделие”-Перник Анна Цветкова.

От 2015 година Областна дирекция “Земеделие”-Перник се занимава с дейностите по мониторинг на контрола на зърното в региона. За този период в областната дирекция по земеделие са приети 504 декларации на земеделски стопани. Новорегистрираните обекти за съхранение на зърно са 23, а общо за цялата област броят им е 34. Проверени за подадени данни са били 12 земеделски стопани и съответно 12 обекта за съхранение на зърно.

Докладът показва още, че от месец юли 2019 година работи Областен консултативен съвет по плодове и зеленчуци. Целта му е да бъде посредник между земеделските стопани в област Перник и Министерство на земеделието, храните и горите. По време на заседанията на Областния консултативен съвет по плодове и зеленчуци се приемат предложения от земеделските стопани за подобрение на нормативната база и се разискват възникнали проблеми. Протоколите и взетите на заседанията решение се изпращат в Министерство на земеделието, храните и горите. В региона функционира и Областен съвет по животновъдство, който на последното си заседание е дал конструктивни предложения, изпратени в Министерство на земеделието, храните и горите. Предложенията са за актуализиране на нормативната уредба и са вследствие на забелязани проблеми при изпълнение на дейността.

На заседанието на Областния съвет по земеделие и гори стана ясно още, че от началото на 2019 година до момента са приети заявления за кандидатстване по програми, като най-голям е броят по “Директни плащания” за кампания ‘2019 – 1 262 броя. За минимална помощ “de minimis” са приети и платени 237 броя заявления. Това поясни директорът на Държавен фонд “Земеделие”-Перник Йорданка Александрова и отбеляза, че с подмярка 6.3. предстоят възможности за стартова подкрепа на малки земеделски стопанства с цел повишаване на конкурентните им предимства и производство на качествени селскостопански продукти.

Виж също...

Loading...