Населени места в Брезнишко и Трънско ще бъдат засегнати от планирани прекъсвания на електрозахранването в периода 2 – 6 декември

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 2 – 6 декември включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

Община Брезник

На 02.12.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Велковци, Общ. Брезник

На 03.12.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Сопица

На 03.12.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 04.12.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Режанци: къща

На 05.12.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ На 06.12.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Брезник: Ангел Коцелянов 33, 30, 21, 31, 25, 23, Евстати Николов 2а, Елена Георгиева 37, 30, 20, 18, 12, 29, 26, 17, 15, 39, 21, 14, 24, 36, 15а, 24., 34, 38, 35, 43, 31, 27., 41, 28, 22, 33, 19, Ефтим Стоянов 1, Йордан Стефанов 18, Крум Савов 6а, 2, 6, 4, 8

На 06.12.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Станьовци: Яничова махала

Община Трън

На 02.12.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Бусинци: махала Трап, къща

На 02.12.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 04.12.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Дълга Лука: УПИ IV-71, кв.17

На 03.12.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Горочевци

На 03.12.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Лялинци: I-259 кв.13, УПИ VII-115 кв.26, Вила, къща, УПИ X-244, кв.15, УПИ Іі-94, кв. 25

На 04.12.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Ярловци

На 05.12.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Стрезимировци: 56, къща

На 06.12.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Главановци, Общ. Трън.

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 (на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком) или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

Виж също...

Loading...