Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Трън за 2019 – 2023 година ще се приема през следващата седмица

Общински съвет-Трън ще приеме Правилник за организацията и дейността си, неговите Комисии и и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019 – 2023 година. Това ще се случи на редовно заседание, което ще се проведе през следващата седмица, съобщиха от Общинския съвет.

В проекта за дневен ред на сесията са включени 8 точки. Сред внесените докладни за разглеждане от общинските съветници са определяне на представители на Община Трън във ВиК-Перник, Асоциацията по ВиК-Перник и многопрофилната болница за активно лечение “Рахила Ангелова”. Съветниците трябва да определят и представител на Общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на Общините в Република България.

Заседанието ще се проведе на 4 декември (сряда) от 14:00 часа в заседателната зала на Община Трън.

Виж също...

Loading...