До края на годината жители и фирми в община Брезник могат да се откажат от таксата за смет за имоти, които няма да ползват

До 31 декември 2019 година е срокът в който фирмите и физическите лица могат да подадат декларация, съгласно член 71, алинея 1, точка 1 от Закона за местните данъци и такси за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване за имоти, които няма да се ползват през 2020 година, съобщиха от Община Брезник.

До края на тази година фирмите могат да подадат молби-декларации за определяне таксата за сметосъбиране и сметоизвозване за 2020 година. Таксата е в зависимост от вида и броя на декларираните съдове за битови отпадъци.

Виж също...

Loading...