Кметът на Трън предлага нова такса за битови отпадъци, жилища и вили ще плащат по 5 промила от данъчната оценка

Жилищни и нежилищни имоти в община Трън да плащат за почистване и извозване на боклук по 5 промила върху данъчната оценка на имота от началото 2020 година, предлага кметът Цветислава Цветкова. Единствено за защитеното училище в града се предвижда наполовина по-ниска ставка.

Обявление на сайта на Общината информира за предстоящата промяна без да включва каквито и да било аргументи. На същия сайт може да се открият банковите сметки за плащане на дълговете на гражданите към общинската администрация, но не и размерът на таксата или срокът за плащане.

Решенията за местните налози се вземат от Общинските съвети. Задължение на вносителя на предложението е да обясни през обществото и да изложи пред Съвета мотиви за предлаганата промяна. В случая вносител е кметът на Община Трън, но обявлението само съобщава за предстоящата промяна, без да има никаква следа от опит за разяснение на ситуацията и какво налага промяната, която пряко засяга джоба на данъкоплатците.

Преди новата бюджетна година в много общини в страната се правят промени за 2020 година. Обичайно промените са свързани не с намаление, а с увеличение на таксите. През настоящата година в повечето общини в България една от най-честите причини за увеличаване на такса битови отпадъци е ръстът на цената за депониране на боклука.

Депото, в което би трябвало да отива боклукът на Трън е в областния град Перник. За всеки предаден тон боклук се правят отчисления, които през 2020 година рязко ще нараснат. Отчисленията отиват към Регионалната инспекция по околната среда и водите и се свързани с непрекъснато повишаващите се екологични изисквания. Средствата се събират с цел да се използват в бъдеще за закриване и рекултивиране на депата, в които днес се събира боклукът.

Ако кметовете не плащат отчисленията, подлежат на административни санкции. Предполагаме, че именно това е обяснението, което кметът на Трън дължи на жителите. Изненадани ли сте, че информация от Община Трън липсва? Ние не сме. Въпреки това екипът на Zapadno.com ще помогне на кмета с още едно уточнение. А именно – какво означава такса от 5 промила? На практика за гражданите това означава, че ако имат имот с данъчна оценка от 1 000 лева, собственикът ще трябва да плати такса от 5 лева еднократно за цялата година. Данъчната оценка е различна и много по-ниска от пазарната цена на имота. Съответно годишната такса за боклука за повечето трънчани вероятно ще струва под 5 лева.

Виж също...

Loading...