Обследване на земеделските площи в област Перник показа: Посевите с пшеница и есенен ечемик са в добро състояние

Посевите с пшеница и есенен ечемик в област Перник са в добро състояние. Това са показали резултати от извършвено обследване в шестте общини на област Перник. Данните бяха представени на заседание на Областния съвет по земеделие и гори, който се проведе в края на миналата работна седмица, предаде репортер на Zapadno.com.

За стопанската 2018/2019 година в област Перник са регистрирани и пререгистрирани 1 344 физически и юридически лица. “Това са субектите, които се занимават със земеделие на територията на областта. Използваната земеделска площ в област Перник е около 540 000 декара, от които зърнено-житни и технически култури са над 303 000 декара. 9 800 декара са площите засадени с плодове и зеленчуци, в това число и картофи. 4 600 декара са овощните насаждения. Постоянни затревените площи са 182 800 декара. Етерично-маслени и ароматни растения и шипки са на 1 740 декара.”, поясни директорът на Областна дирекция “Земеделие”-Перник Анна Цветкова.

1 341 бенефициенти с обща заявена площ от 506 999 декара са подали заявления за кампанията по директни плащания. “През 2019 година в кампания “Директни плащания” са заявени за подпомагане 543 790 декара земи от 1 280 бенефициенти. Тенденцията е към намаляване броя на бенефициентите, но се наблюдава тенденция на увеличение на средния размер на стопанствата. Ежегодно през месеците от март до юни се провежда обследване на есенните посеви. През месец май обеследването е върху цялата площ, а през останалите месеци – на 10-процентова извадка от общата площ, засята с есенни култури.”, поясни още Анна Цветкова.

През 2019 година в изпълнение на заповед на министъра на земеделието, храните и горите в региона се е извършило обследване на площи, засети с есенни култури върху 10-процентова извадка пшеница от 15 409 декара и от 903 есенен ечемик. “Обследването в шестте общини на областта, съгласно приетата от министерството методика, се осъществи от експертни комисии, включващи експерти от Областните дирекции, общинските служби и от Областната дирекция по безопасност на храните, Изпълнителната агенция по семеконтрол и други институции, свързани със земеделието.”, отбеляза още директорът на на Областна дирекция “Земеделие”-Перник Анна Цветкова. Резултатите от обследването в региона са показали, че посевите са в добро състояние. Подхранените с минерални торове са 98,5 % от площите.

Виж също...

Loading...