До края на декември може да се ползват данъчните облекчения за деца чрез работодател

До края на декември работниците или служителите трябва да представят необходимите документи пред своите работодатели по основното трудово правоотношение, ако искат чрез тях да ползват данъчните облекчения за деца. Две са декларациите за ползване на данъчното облекчение за деца по член 22в и данъчното облекчение за деца с увреждания по член 22г от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, съобщиха от пресцентъра на Национална агенция за приходите.

От миналата година не се изисква писмена декларация от другия родител, че той няма да ползва облекчението. Дадена е възможност двете облекчения – за деца и за деца с увреждания, да се ползват от двамата родители, когато доходите на единия не са достатъчни, за да ползва облекченията в пълен размер. В тези случаи разликата може да се ползва от другия родител чрез подаване на годишна данъчна декларация по член 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Данъчните облекчения не могат да се ползват чрез работодателя, ако родителят не е декларирал, че няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения, или че ще подава годишна данъчна декларация по член 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Най-лесният начин да се проверят дълговете към бюджета е като се направи справка на интернет страницата на Национална агенция за приходите с безплатен персонален идентификационен код, който може да се получи във всеки офис на Национална агенция за приходите. Чрез работодател могат да се ползват и други видове данъчни облекчения.

Данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания за 2019 година могат да се ползват по два начина. Първият начин е чрез работодателя по основното трудово правоотношение, който е задължен да извърши годишно облагане на доходите от трудови правоотношения на съответното лице, в срок до 31 януари 2020 година. В този случай е необходимо работникът или служителят да предостави на работодателя си декларацията по член 22в, алинея 8 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (за данъчното облекчение за деца) и/или декларацията по член 22г, алинея 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (за данъчното облекчение за деца с увреждания), както и останалите необходими документи, в срок от 30 ноември до 31 декември 2019 година. Вторият начин е с подаване на годишната данъчна декларация за 2019 година – до 30 април 2020 година.

Виж също...

Loading...