Нищо няма да се промени с боклука на община Трън през 2020 година, изрично уточниха от ръководството на администрацията

Ако погледнете днес на сайта на Община Трън, първото, което ще видите е огромната картинка с обявление за запалването на коледните светлини и под нея с дребни буквички ще срещнете информация, която би трябвало да цели привличане на вниманието на всички заинтересовани.

А заинтересовани по отношение на местните данъци и такси са не някаква група хора, а цялото население на общината и абсолютно всички собственици на имоти в Трънско. В информацията с дребни букви, но с категоричен удивителен знак ще прочетете, че администрацията на Община Трън „Ви прави следното уточнение – на практика няма промяна в размера на таксата“. В кавичките представяме цитат от текста на съобщението, който издава какви са тонът и желание за общуване между администрацията и данъкоплатците. В думите им се визира таксата за битови отпадъци, за която Zapadno.com първи информира своите читатели и отбеляза, че отсъства адекватна информация за налозите на местните данъкоплатци.

След като с две поредни съобщения от администрацията не се получава достатъчно разбиране, нека помогнем още малко на кмета на Община Трън като насочим госпожа Цветислава Цветкова какви данни е нормално да се съдържат в подобни обявления.

В съобщението на Общината пише, че „публикуването на обявлението в сайта на община Трън и в регионален вестник е за информация на обществеността, и е част от ежегодната процедура по приемане на План-сметката за разходите по събиране на битовите отпадъци в Община Трън.“

Община Трън сама заявява, че предоставя на данъкоплатеца частична информация. За кого е полезна подобна откъслечна информация – за платците или за администрацията? Щом обявлението е част от приемането на План-сметката, покажете тази сметка. Нека стане ясно колко пари отиват за почистване, колко са за съдове за смет, колко са за сметосъбиране и колко за извозването на отпадъците.

Ще е любопитно да видим добрия пример на Община Трън. Щом в цяла България се вдига такса смет, заради двойно по-високите екологични отчисления, как администрацията на една от най-големите по площ общини в страната успява да запази таксата непроменена? Или, с други думи, за сметка на какво ще запазите таксата непроменена? За да платите по-високи отчисления, ще трябва да спестите от някой друг разход. Кой е той?

Ако администрацията на Трън прецени, че дължи по-ясна и по-подробна информация на обществото, ние ще им предоставим думата пред нашите читатели. Но независимо дали има медийно изявление или не, напомняме на Общината за задължението им чрез обявленията, които сами създават да предоставят пълна и точна информация. По закон всяко предложение за решение на Общинския съвет трябва да бъде мотивирано. Задължение на вносителя на предложението е да обясни пред обществото и да изложи пред Съвета мотиви за предлаганата промяна.

Виж също...

Loading...