Затруднено е определянето на ставките за обвързано подпомагане за овце и кози за 2019 година поради предоставени много документи

Със заповед на министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева са определени ставките за обвързано подпомагане за животни за 2019 година. Ставката за едно допустимо за подпомагане животно по Схемата за обвързано подпомагане за биволи за е 362 лева и 36 стотинки. Размерът на ставката за едно допустимо за подпомагане животно по Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол е 172 лева и 56 стотинки за първите 30 (включително). За над 30-тото допустимо за подпомагане животно, ставката е в размер на 156 лева и 87 стотинки, съобщиха от пресцентъра на Министерство на земеделието, храните и горите.

За едно допустимо за подпомагане животно по Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници е 161 лева и 46 стотинки за първите 30 (включително) допустими за подпомагане животни и 146 лева и 78 стотинки за над 30-тото допустимо за подпомагане животно. Ставката за млечни крави под селекционен контрол е в размер на 515 лева и 89 стотинки на животно за първите 30 (включително) и 468 лева и 99 стотинки на животно за над 30-тото допустимо животно. За млечните крави размерът на плащането е  308 лева и 69 стотинки за първите 30 (включително) допустими за подпомагане животни и 280 лева и 68 стотинки за над 30-тото допустимо за подпомагане животно.

По схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки, под селекционен контрол, се финализира проверката и валидирането на документите, доказващи реализация. Затруднението идва от предоставените много документи, тъй като е допустима реализация както на мляко, така и на месо. Очаква се обработката им да приключи в понеделник, когато ще бъде издадена и заповедта за определяне на ставката по схемата.

Виж също...

Loading...