Детската градина в Брезник ще отпусне до 58 000 лева за доставка на хранителни продукти през 2020 година

Обществена поръчка за доставка на хранителни продукти за нуждите на детска градина “Брезица” в Брезник е обявена. Доставката на хранителните продукти ще се финансира от бюджета на детската градина през 2020 година, става ясно от обявление за обществената поръчка.

Прогнозната стойност е 58 000 лева с включен ДДС. Предвижда се доставка на хранителни продукти по 7 обособени позиции – “Хляб и хлебни изделия”, “Месо и месни изделия”, “Риба и рибни продукти”, “Мляко и млечни продукти”, “Плодове и зеленчуци”, “Бакалия” и “Преработени и консервирани плодове и зеленчуци”. Най-много средства за хранителни продукти ще се отпуснат за плодове и зеленчуци, а най-малко за риба и рибни продукти.

Виж също...

Loading...