Общо 16 приемни семейства в общините Брезник и Трън се грижат за 22 деца чрез проекта „Приеми ме 2015″

Общо 22 са настанените в приемни семейства деца на територията на общините Брезник и Трън по проекта „Приеми ме 2015″. Това става ясно от последните данни, които са вккючени в презентация на проекта.

Проектът се финансира по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 година и се осъществява на територията на четири общини в област Перник. Целите на проекта е усъвършенстване модела на предоставяне на социалната услуга приемна грижа, подкрепа процеса на деинституционализация на деца и реализиране устойчив модел за развитие на заместваща семейна грижа. Приемната грижа представлява мярка за закрила, която дава право на детето да расте в семейна среда. Освен това тя осигурява временна грижа за дете в нужда или риск. Приемната грижа е полезна и за развитието на дете, чиито биологични родители са в затруднение.

Към 31 октомври тази година в община Брезник работят 11 професионални приемни семейства по проекта. Толкова са и приемните семейства с настанени деца. Настанените деца в приемните семейства са общо 16. В същото време в съседната община Трън работят 5 професионални приемни семейства, в които са настанени деца. Общо 6 са настанените в приемните семейства деца в Трън.

В областния екип по приемна грижа работят четирима социални работника, един началник на областния екип по приемна грижа, един администратор и един счетоводител, става ясно от презентацията на проекта.

Виж също...

Loading...