75 % от домакинствата в страната имат интернет, най-активни в мрежата са младите и хората с висше образование

Резултатите от проведеното през 2019 година изследване за използването на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата показват, че 75,1 % от домакинствата в България имат достъп до интернет в домовете си, като за десетгодишен период е отбелязан ръст от 42,0 процентни пункта, съобщиха от пресцентъра на Националния статистически институт.

За достъп до интернет домакинствата използват мобилна връзка чрез мрежата на мобилните телефонни оператори (64,0 %) и фиксирана кабелна връзка – 57,8 %. През 2019 година с най-висок относителен дял на домакинства с достъп до интернет е Югозападният район (77,8 %), а с най-нисък е Северозападният район – 70,8 %. Домакинствата с деца използват по-активно глобалната мрежа, като 90,5 % от тях имат достъп до интернет при 70,0 % за домакинствата без деца.

През 2019 година 24,8 % от домакинствата нямат достъп до интернет в домовете си. Половината от тях (50,3 %) смятат, че нямат нужда от него (не е полезен, интересен и други), 41,9 % посочват като основна причина липсата на знания и умения за работа с интернет, а според 24,3 % разходите за достъп са твърде високи. През настоящата година 66,8 % от лицата на възраст между 16 и 74 навършени години използват интернет всеки ден или поне веднъж седмично на работа, вкъщи или на друго място, а 53,9 % се възползват от ресурсите на глобалната мрежа по няколко пъти на ден. Най-активни потребители на интернет са лицата с висше образование (91,7 %), както и младите хора на възраст между 16 и 24 години – 90,3 %. През 2019 година една четвърт от лицата (24,5 %) никога не са използвали интернет, като за десетгодишен период относителният им дял е намалял повече от два пъти. Най-предпочитаното устройство за достъп до интернет извън дома или работното място е мобилният телефон (включително смартфон), който се използва от 63,2 % от лицата.

Потребителите най-често използват глобалната мрежа с цел комуникация, като 57,5 % посочват, че извършват телефонни или видеоразговори по интернет (чрез приложения като
Viber, WhatsApp, Skype, Facetime, Messenger), а 52,9 % участват в социални мрежи (Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat и др.). Най-малко използват интернет за участие в онлайн
консултации, анкети или гласувания по обществени или политически въпроси – 3,5 %.
Мъжете слушат музика онлайн повече от жените, съответно 31,9 и 27,6 %, докато жените са по-активни в търсенето на информация, свързана със здравето – 37,8 % при 22,7 %
за мъжете.

Относителният дял на лицата, които използват складово пространство в интернет за съхранение на документи, снимки, музика, видео или други файлове, е 17,6 %, като потребители на облачни услуги са 18,6 % от мъжете и 16,7 % от жените. В сравнение с 2014 година най-голям ръст в използването на този вид услуга се наблюдава при лицата на възраст от 25 до 34 години – 13,5 процентни пункта.

Виж също...

Loading...