Министърът на околната среда и водите: Отчисленията на Общините за депониране на отпадъци ще се увеличат плавно

Постигнахме съгласие с Националното сдружение на Общините в Република България размерът на отчисленията, които общините плащат при депониране на отпадъци, да се увеличи плавно на три пъти през следващите три години до достигане на максималния размер от 95 лева на тон. Това съобщи министърът на околната среда и водите Нено Димов, който участва във встъпителен форум на Националното сдружение на Общините в Република България за мандат 2019-2023 година. „През 2020 година таксата ще се повиши от 57 на 69 лева за тон, през 2021 година ще има увеличение от 13 лева и още 13 лева през 2022 година.“, съобщи министър Димов, цитиран от пресцентъра на Министерство на околната среда и водите.

„Имахме поредица от разговори с Националното сдружение на Общините в Република България и с парламентарната група на „Обединени патриоти“, за да направим таксите за общините така, че да са поносими за гражданите, и в същото време да изпълняваме целите, които сме си поставили за намаляване на депонирането. Затова решихме че скокът, който се очакваше от следващата година, ще го разпределим на три относително равни части и така ще постигнем предвиденото от 2020 година.“, обясни министърът. Той увери, че в разговорите и общините, и министерството са направили всичко възможно, за да продължим напред с изпълнението на целите по оползотворяване на отпадъците. Компромисното решение е с цел общините да доизградят инсталациите за компостиране и сепариране. „По Оперативна програма „Околна среда“ успяхме да стартираме по-голяма част от проектите за компостиращите, анаеробните и сепариращите инсталации. Тази инфраструктура все още се изгражда, но през следващите години ще бъде завършена и ще заработи.“, увери Нено Димов.

Председателят на Националното сдружение на Общините в Република България Даниел Панов и кметовете, участващи във форума, благодариха за постигнатото решение. Министър Димов припомни, че отчисленията не се събират, „за да стоят в една сметка, а за да се предприемат мерки за по-малко депониране и повторно използване и рециклиране на отпадъци“. Според него голяма част от общините вече изпълняват целите и отчисленията за тях ще бъдат намалени с 50 %.

Пред Общините министър Нено Димов представи напредъка по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 година. Към момента са обявени 54 процедури на обща стойност 4,3 милиарда. лева, което представлява 124 % от ресурса на програмата, при обявени 23 процедури за 41 % от ресурса в началото на мандата. Договорените суми са за близо 92 % от бюджета при 21 % към май 2017 година, а сертифицираните разходи са близо 24 % при 1,1 % в началото на мандата.

За следващия програмен период министър Димов съобщи, че приоритетите по Оперативна програма „Околна среда” ще са в областта на кръговата икономика и управлението на отпадъците, чистотата на атмосферния въздух, биоразнообразието и адаптацията към климатичните промени.

Виж също...

Loading...