Одобрени са промени в годишните разчети на сметката за средствата от Европейския съюз на Държавен фонд „Земеделие” за 2019 година

Министерският съвет прие решение за утвърждаване на актуализирани годишни разчети на сметката за средствата от Европейския съюз на Държавен фонд „Земеделие“ за 2019 година. Извършени са промени в приходите, разходите и трансферите за привеждане на показателите в съответствие с очакваното изпълнение на сметката, съобщиха от правителствената информационна служба.

Основната цел на изменението е обезпечаване на директните плащания за кампания 2019, прехвърлени към Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 година. За изпълнение на заложените в програмата цели през декември 2019 година се планират директни плащания за необлагодетелствани райони в размер до 83,8 милиона лева публични средства. Плащанията ще са на база на вече подадените заявки от кампания 2019 година.

В разчетите за месец декември са предвидени и директни плащания по линия на Европейския фонд за гарантиране на земеделието в размер до 750 милиона лева, както и плащания по бюджетни програми „Развитие на селските райони”, „Селскостопански пазарни механизми“ и „Рибарство и аквакултури”.

Виж също...

Loading...