Общински съвет-Трън ще решава за отмяна на две Наредби и приемането на нови на тяхното място

Общински съвет-Трън ще проведе редовно заседание през следващата седмица. Проектът за дневен ред е съставен от 24 точки, съобщиха от Общинския съвет.

На заседанието общинските съветници ще решават за отмяната на две Наредби, както и приемането на нови такива на тяхно място. Едната Наредба е свързана с реда за управление  на  горските  територии, които са собственост на Община Трън. Тази Наредба е приета с решение от 28 март 2012 година. В докладната е включено и приемането на нова Наредба за управление на горски територии, които са собственост на Община Трън. Другата Наредба, за която общинските съветници ще решават, е за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на територията на община Трън. Наредбата е приета с решение от 30 януари 2008 година. В настоящата докладна е добавено приемането на нова Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Трън.

В дневния ред е включена точка, свързана с одобряване на общата численост и структура на общинската администрация в Трън. Заседанието ще се проведе на 19 декември (четвъртък) от 14:00 часа в заседателната зала на Община Трън.

Виж също...

Loading...