Работи се по създаването на нов Закон за движението по пътищата, който ще консолидира всички мнения и текстове, обсъждани до момента

Работим по създаването на нов Закон за движението по пътищата, който ще консолидира всички мнения и текстове, обсъждани до момента. Това обяви министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков по време на кръгла маса на тема „Карай умно, стигни жив“, организирана от вестник „24 часа“.

„Новият закон е необходимо да бъде приет, като бъдат отчетени различните мнения, но държавата, рано или късно, трябва да наложи своята воля, защото не може да бъдат задоволени всички интереси в еднаква степен. Очаквам новият закон да бъде приет в рамките на мандата на този Парламент. Изпълнителната власт има ангажимент да подготви текстовете и да ги предложи за обществено обсъждане.“, посочи Росен Желязков, цитиран от Министерстви на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Министърът заяви, че до момента се работеше върху три нови закона – Закон за движението по пътищата, Закон за пътните превозни средства и Закон за водачите на моторни превозни средства. „Постигнахме консенсус, че не е нужно да се фрагментира законодателството, а трябва да се консолидира и кодифицира. Мнението на всички участници в процеса е, че е по-добре да имаме единно законодателство, регламентиращо отношенията в пътната безопасност. Така е по-лесно за правоприлагане, за административно-наказателната дейност, както и при създаването на подзаконовата нормативна уредба. Започваме създаването на нов Закон за движението по пътищата, който ще консолидира всички мнения и текстове, обсъждани до момента. Не стартираме от нулата, до сега сме свършили работа на около 80%, остава да се консолидират текстовете, така че да не се допусне фрагментиране на законодателството. Важно е да се намери отражение на сегашните обществени отношения, тяхната регулация и ефективното правоприлагане.“, изтъкна още Росен Желязков.

По думите му една от важните теми, която трябва да бъде решена с новия закон е подобряването на подготовката на водачите, за да бъдат готови за предизвикателствата на пътя. „В момента имаме задача държавата като контролиращ субект да направи максималното, за да подобри контрола при повеждането на теоретичните и практическите изпити. По отношение на теоретичните изпити с оборудването на изпитните зали и с въвеждането на нови технически средства гарантираме в максимална степен прозрачността и честността на изпита. Работим и за подобряването на контрола при практическия изпит. В момента се обсъжда вариант практическите изпити да бъдат качени на специална платформа, където да бъдат излъчвани в реално време онлайн. Разбира се това ще бъде съобразено с правилата за защита на личните данни. По този начин от една страна ще имаме възможност за контрол върху изпитващите, от друга страна ще има поглед върху реалните умения и познания на изпитваните.“, каза още министърът.

Виж също...

Loading...